7.09.2021 - 30.09.2021 Výstavy

Naiva Art Dialog

Bilaterálna výstava NAIVA ART DIALOG predstaví naivné umenie ako spoločné poľsko-slovenské kultúrne dedičstvo, ktoré je v oboch krajinách stále živé a hmatateľné.

Unikátna výstava obrazov poľských a slovenských naivných výtvarníkov je spoločným kultúrnym podujatím, ktoré pripravil Poľský inštitút v Bratislave v spolupráci s občianskym združením ART 40, o.z. V rovnakom čase bude prebiehať v Primaciálnom paláci v Bratislave aj medzinárodná výstava naivného umenia NAIVA BRATISLAVA 2021 (8. – 26. 9.), ktorá ponúkne širší pohľad na súčasnú naivnú tvorbu. Motívom obidvoch výstav sú obrazy, ktoré vytvorila poľská výtvarníčka Barbara Józefowicz, víťazka hlavnej ceny výstavy NAIVA BRATISLAVA 2020. Okrem jej obrazov budú na výstave NAIVA ART DIALOG v Poľskom inštitúte predstavené aj diela poľských autorov Anny Tengli-Truchel a Pawła Wideru, a slovenských autoriek Anny Jankovskej, Evy Liptákovej a Adžany Modlitbovej.

Občianske združenie ART 40 pozýva zároveň na 3 komentované prehliadky pre medzinárodnú výstavu NAIVA BRATISLAVA spojené s výstavou NAIVA ART DIALOG v Poľskom inštitúte:

9. 9., 16. 9., 24. 9. / 16:00 Primaciálny palác, 16:30 Poľský inštitút

Na komentované prehliadky sa bude potrebné prihlásiť v prípade, ak to bude nutné na základe protiepidemiologických opatrení.

7. – 30. 9. Bratislava, Poľský inštitút v Bratislave, Nám. SNP 27

from to
Scheduled ical Google outlook Výstavy

Republika mnohých národov 🗓

Od konca 14. storočia až do konca 18. storočia existovala na území dnešného Poľska, Litvy, Ukrajiny a Bieloruska unikátna republika, ktorá bola kedysi najväčším európskym štátom a ktorá namiesto ozbrojenej expanzie vznikla mierovým spojením Poľského kráľovstva a Litovského veľkokniežatstva.
22 04.2024 Výstavy

Ryszard Horowitz: Fotokompozície 🗓

Ryszard Horowitz je priekopníkom využívania počítača vo fotografii. Meno tohto poľského fotografa nemôže obísť žiadna z encyklopédií svetovej fotografie.
17 04.2024 05 05.2024 Výstavy

SAPERE AUDE / Odvážiť sa vedieť /

Výstava Sapere Aude predstaví diela 24 umelcov pracujúcich s médiom maľby, kresby a digitálnej maľby.
17 04.2024 30 06.2024 Výstavy