7.09.2021 - 30.09.2021 Výstavy

Naiva Art Dialog

Bilaterálna výstava NAIVA ART DIALOG predstaví naivné umenie ako spoločné poľsko-slovenské kultúrne dedičstvo, ktoré je v oboch krajinách stále živé a hmatateľné.

Unikátna výstava obrazov poľských a slovenských naivných výtvarníkov je spoločným kultúrnym podujatím, ktoré pripravil Poľský inštitút v Bratislave v spolupráci s občianskym združením ART 40, o.z. V rovnakom čase bude prebiehať v Primaciálnom paláci v Bratislave aj medzinárodná výstava naivného umenia NAIVA BRATISLAVA 2021 (8. – 26. 9.), ktorá ponúkne širší pohľad na súčasnú naivnú tvorbu. Motívom obidvoch výstav sú obrazy, ktoré vytvorila poľská výtvarníčka Barbara Józefowicz, víťazka hlavnej ceny výstavy NAIVA BRATISLAVA 2020. Okrem jej obrazov budú na výstave NAIVA ART DIALOG v Poľskom inštitúte predstavené aj diela poľských autorov Anny Tengli-Truchel a Pawła Wideru, a slovenských autoriek Anny Jankovskej, Evy Liptákovej a Adžany Modlitbovej.

Občianske združenie ART 40 pozýva zároveň na 3 komentované prehliadky pre medzinárodnú výstavu NAIVA BRATISLAVA spojené s výstavou NAIVA ART DIALOG v Poľskom inštitúte:

9. 9., 16. 9., 24. 9. / 16:00 Primaciálny palác, 16:30 Poľský inštitút

Na komentované prehliadky sa bude potrebné prihlásiť v prípade, ak to bude nutné na základe protiepidemiologických opatrení.

7. – 30. 9. Bratislava, Poľský inštitút v Bratislave, Nám. SNP 27

from to
Scheduled ical Google outlook Výstavy

Kinetické sochy Piotra Bożyka 🗓

Profesor Piotr Bożyk sa od čias svojho štúdia až dodnes venuje tvorbe interaktívnych kinetických sôch. Je tvorcom a vedúcim Ateliéru konceptuálneho dizajnu na Fakulte priemyselných foriem Akadémie výtvarných umení v Krakove.
01 06.2022 15 07.2022 Výstavy

Jarný koncert poľskej hudby 🗓

Základná umelecká škola Exnárová v Bratislave pozýva na Jarný koncert poľskej hudby, na ktorom sa predstavia žiaci tejto ZUŠ.
19 05.2022 Hudba, Výstavy

Dni fotografie v Leviciach: Bogusław Michnik, Jerzy

Tento rok sa bude konať už 15. ročník Dní fotografie organizovaných Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach.
06 05.2022 26 06.2022 Výstavy