7.09.2021 - 30.09.2021 Výstavy

Naiva Art Dialog

Bilaterálna výstava NAIVA ART DIALOG predstaví naivné umenie ako spoločné poľsko-slovenské kultúrne dedičstvo, ktoré je v oboch krajinách stále živé a hmatateľné.

Unikátna výstava obrazov poľských a slovenských naivných výtvarníkov je spoločným kultúrnym podujatím, ktoré pripravil Poľský inštitút v Bratislave v spolupráci s občianskym združením ART 40, o.z. V rovnakom čase bude prebiehať v Primaciálnom paláci v Bratislave aj medzinárodná výstava naivného umenia NAIVA BRATISLAVA 2021 (8. – 26. 9.), ktorá ponúkne širší pohľad na súčasnú naivnú tvorbu. Motívom obidvoch výstav sú obrazy, ktoré vytvorila poľská výtvarníčka Barbara Józefowicz, víťazka hlavnej ceny výstavy NAIVA BRATISLAVA 2020. Okrem jej obrazov budú na výstave NAIVA ART DIALOG v Poľskom inštitúte predstavené aj diela poľských autorov Anny Tengli-Truchel a Pawła Wideru, a slovenských autoriek Anny Jankovskej, Evy Liptákovej a Adžany Modlitbovej.

Občianske združenie ART 40 pozýva zároveň na 3 komentované prehliadky pre medzinárodnú výstavu NAIVA BRATISLAVA spojené s výstavou NAIVA ART DIALOG v Poľskom inštitúte:

9. 9., 16. 9., 24. 9. / 16:00 Primaciálny palác, 16:30 Poľský inštitút

Na komentované prehliadky sa bude potrebné prihlásiť v prípade, ak to bude nutné na základe protiepidemiologických opatrení.

7. – 30. 9. Bratislava, Poľský inštitút v Bratislave, Nám. SNP 27

from to
Scheduled ical Google outlook Výstavy

6. Poľské dni: Cześć, Prešov! 🗓

Poľské dni už po šiestykrát prichádzajú do Prešova. Ich cieľom je už tradične venovať pozornosť poľskej kultúre, umeniu, hudbe, filmu či cestovnému ruchu. Srdečne pozývame do Prešova, program je naozaj bohatý!
06 10.2021 28 10.2021 Film, Hudba, Literatúra, Výstavy

Lemov bestiár podľa Daniela Mróza 🗓

Sci-fi román je literárny žáner, v ktorom Stanisław Lem (ktorého 100. výročie narodenia si tento rok pripomíname) dosiahol najväčší úspech.
05 10.2021 29 10.2021 Výstavy

Stefan kardinál Wyszyński. Prímas, ktorý sa pozeral

Rok 2021 je tiež rokom blahorečenia kard. Stefana Wyszyńského, a tento rok si pripomíname aj dve dôležité výročia – 120. výročie narodenia a 40. výročie úmrtia tohto „prímasa tisícročia“.
05 10.2021 31 10.2021 Výstavy