26.10.2021 Verejná diskusia

Zoznámme sa, prosím: Jan Berger, Xénia Bergerová

Aj v roku 2021 pokračuje cyklus stretnutí Poľského klubu Zoznámme sa, prosím, v rámci ktorého sa predstavia prostredníctvom rozhovorov a krátkych vystúpení osobnosti zo sveta poľskej menšiny, ako aj Slováci poľského pôvodu.

Hosťami tohto stretnutia budú tentoraz prof. Jan Berger a jeho dcéra Xénia Bergerová. Jan Berger je slovenský maliar poľského pôvodu, ktorý zrealizoval viacero samostatných výstav na Slovensku i v Česku, ale aj vo Viedni a v Ríme. V roku 2001 sa uskutočnila výstava s názvom Tri generácie (s otcom Jozefom a dcérou Xéniou). Jeho diela sa nachádzajú v zbierkach SNG ako aj vo väčšine slovenských galérií, Galérii rektorov UK, v Múzeu krásnych umení v Rio de Janeiro, v zbierke Európskeho parlamentu v Bruseli, ako aj v mnohých súkromných domácich a zahraničných zbierkach. Xénia Bergerová sa vybrala v šľapajach otca. Svoje maľby vystavovala na Slovensku, ale aj vo Varšave, Krakove, Rzeszówe, Cieszyne, v Českých Budějoviciach, v Bruseli, Ľubľane, v Sofii a Varne.

26. 10. / 18:00, Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27

www.polonia.sk

Scheduled ical Google outlook Verejná diskusia

Tadeusz Różewicz – Pútnik k sebe 🗓

Tento rok sme si pripomenuli 100. výročie narodenia Tadeusza Różewicza, významného poľského básnika, dramatika, prozaika a scenáristu, ktorý bol kandidátom na Nobelovu cenu za literatúru.
15 12.2021 Verejná diskusia

Diskusný večer ÚPN: Stanné právo v Poľsku

Tento rok si Poľsko v decembri pripomenie 40. výročie zavedenie stanného práva (13. 12. 1981).
25 11.2021 Verejná diskusia

Stretnutie s Poľskom 3 🗓

Stretnutie s Poľskom v Banskej Bystrici predstavuje tretí ročník cyklu, ktorého cieľom je propagovať Poľsko, poľský jazyk a štúdium polonistiky v Centre poľského jazyka a kultúry na Univerzite Mateja Bela.
22 11.2021 26 11.2021 Film, Literatúra, Verejná diskusia, Výstavy