11.01.2022 - 28.02.2022 Výstavy

Lemov bestiár podľa Daniela Mróza

Sci-fi román je literárny žáner, v ktorom Stanisław Lem (ktorého 100. výročie narodenia sme si minulý rok pripomenuli) dosiahol najväčší úspech.

Najdokonalejšiu grafickú podobu hrdinom Lemových diel zase poskytol krakovský grafik Daniel Mróz. Pre väčšinu spisovateľových obdivovateľov sa Mrózove ilustrácie a Lemove texty zrástli do neoddeliteľného celku. Ilustrácie pritom nezohrávajú úlohu len akéhosi sluhu pre Lemovu prózu; spolu s ňou totiž budujú svet, ktorý je kompatibilný a zároveň vlastný.

Spoluorganizátorom výstavy v Poprade je OZ Polonus zo Žiliny, a jej súčasťou bude prednáška o Lemovi a jeho tvorbe spolu s hereckým prednesom úryvkov autorových románov (viac informácií na stránkach knižnice a OZ Polonus). Výstava potrvá do 28. februára.

Od 11. 1. Poprad, Podtatranská knižnica, Podtatranská 1

kniznicapp.sk

ozpolonus.sk/

from to
Scheduled ical Google outlook Výstavy

Republika mnohých národov 🗓

Od konca 14. storočia až do konca 18. storočia existovala na území dnešného Poľska, Litvy, Ukrajiny a Bieloruska unikátna republika, ktorá bola kedysi najväčším európskym štátom a ktorá namiesto ozbrojenej expanzie vznikla mierovým spojením Poľského kráľovstva a Litovského veľkokniežatstva.
22 04.2024 Výstavy

Ryszard Horowitz: Fotokompozície 🗓

Ryszard Horowitz je priekopníkom využívania počítača vo fotografii. Meno tohto poľského fotografa nemôže obísť žiadna z encyklopédií svetovej fotografie.
17 04.2024 05 05.2024 Výstavy

SAPERE AUDE / Odvážiť sa vedieť /

Výstava Sapere Aude predstaví diela 24 umelcov pracujúcich s médiom maľby, kresby a digitálnej maľby.
17 04.2024 30 06.2024 Výstavy