17.05.2022 - 19.05.2022 Iné, Literatúra, Verejná diskusia

Bližšie Poľska III.

Bližšie Poľska v Banskej Bystrici je pokračovaním cyklu, ktorého cieľom je propagovať Poľsko, poľský jazyk a štúdium polonistiky na Katedre slovanských jazykov Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Aktuálny ročník nadviaže na oslavu 100. výročia narodenia Stanisława Lema, autora fantasy literatúry, ktoré sme si pripomenuli v roku 2021. Podujatie Bližšie Poľska III. otvorí 17. mája výstava Lemov bestiár podľa Daniela Mróza v Štátnej vedeckej knižnici. Súčasťou vernisáže tejto expozície bude aj klavírny recitál skladieb poľských hudobných skladateľov v podaní pedagogičky Hudobnej akadémie v Banskej Bystrici Zulfizar Zázrivej. Okrem toho na študentov a záujemcov čaká 19. mája o 17:00 prednáška o románe Solaris, ktorú povedie dr hab. Rafał Szczerbakiewicz (UMCS Lublin),  následne stretnutie so Samuelom Marecom, prekladateľom románu Solaris do slovenčiny.

17. – 19. 5. Banská Bystrica

ff.umb.sk/katedry/katedra-slovanskych-jazykov

from to
Scheduled ical Google outlook Iné >Literatúra >Verejná diskusia

Diskusný večer ÚPN: Začiatky destalinizácie v Poľsku

Marcový Diskusný večer Ústavu pamäti národa bude venovaný téme začiatkov destalinizácie v Poľsku a Československu, teda procesu zrušenia kultu osobnosti Josifa Vissarionoviča Stalina, ktorý mal hlboký historický význam v druhej polovici 50. rokov 20. storočia.
30 03.2023 Verejná diskusia

Imaginárium – umenie poľských žien 🗓

Imaginárium – teda to, čo spája umelcov – sa stalo východiskom pre zorganizovanie jedinečného maliarsko-poeticko-hudobného večera v Poľskom inštitúte.
23 03.2023 Hudba, Literatúra, Výstavy

Zoznámme sa, prosím: Poľskí lekári na Slovensku

Aj v roku 2023 pokračuje cyklus stretnutí Poľského klubu Zoznámme sa, prosím, v rámci ktorého sa predstavia prostredníctvom rozhovorov a krátkych vystúpení osobnosti zo sveta poľskej menšiny, ako aj Slováci poľského pôvodu.
07 03.2023 Poliaci na Slovensku, Verejná diskusia