17.05.2022 - 19.05.2022 Iné, Literatúra, Verejná diskusia

Bližšie Poľska III.

Bližšie Poľska v Banskej Bystrici je pokračovaním cyklu, ktorého cieľom je propagovať Poľsko, poľský jazyk a štúdium polonistiky na Katedre slovanských jazykov Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Aktuálny ročník nadviaže na oslavu 100. výročia narodenia Stanisława Lema, autora fantasy literatúry, ktoré sme si pripomenuli v roku 2021. Podujatie Bližšie Poľska III. otvorí 17. mája výstava Lemov bestiár podľa Daniela Mróza v Štátnej vedeckej knižnici. Súčasťou vernisáže tejto expozície bude aj klavírny recitál skladieb poľských hudobných skladateľov v podaní pedagogičky Hudobnej akadémie v Banskej Bystrici Zulfizar Zázrivej. Okrem toho na študentov a záujemcov čaká 19. mája o 17:00 prednáška o románe Solaris, ktorú povedie dr hab. Rafał Szczerbakiewicz (UMCS Lublin),  následne stretnutie so Samuelom Marecom, prekladateľom románu Solaris do slovenčiny.

17. – 19. 5. Banská Bystrica

ff.umb.sk/katedry/katedra-slovanskych-jazykov

from to
Scheduled ical Google outlook Iné >Literatúra >Verejná diskusia

Diskusný večer ÚPN: Proces s R. Slánskym

Novembrový Diskusný večer Ústavu pamäti národa bude venovaný procesu s Rudolfom Slánskym, československým komunistickým politikom a dlhoročným členom ÚV KSČ.
24 11.2022 Verejná diskusia

Zoznámme sa, prosím: Marcin Bieniada, Ryszard Zwiewka

Ďalšie pokračovanie cyklu Poľského klubu a Poľského inštitútu v Bratislave Zoznámme sa, prosím nadviaže na 33. výročie Nežnej revolúcie v Československu.
15 11.2022 Verejná diskusia

Umenie a umelci v meste okolo roku 1800 🗓

Katedra dejín výtvarného umenia FiF UK pozýva na medzinárodné vedecké kolokvium Umenie a umelci v meste okolo roku 1800 za účasti poľských vedcov a pedagógov z Varšavskej univerzity:
03 11.2022 04 11.2022 Iné