17.05.2022 - 19.05.2022 Iné, Literatúra, Verejná diskusia

Bližšie Poľska III.

Bližšie Poľska v Banskej Bystrici je pokračovaním cyklu, ktorého cieľom je propagovať Poľsko, poľský jazyk a štúdium polonistiky na Katedre slovanských jazykov Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Aktuálny ročník nadviaže na oslavu 100. výročia narodenia Stanisława Lema, autora fantasy literatúry, ktoré sme si pripomenuli v roku 2021. Podujatie Bližšie Poľska III. otvorí 17. mája výstava Lemov bestiár podľa Daniela Mróza v Štátnej vedeckej knižnici. Súčasťou vernisáže tejto expozície bude aj klavírny recitál skladieb poľských hudobných skladateľov v podaní pedagogičky Hudobnej akadémie v Banskej Bystrici Zulfizar Zázrivej. Okrem toho na študentov a záujemcov čaká 19. mája o 17:00 prednáška o románe Solaris, ktorú povedie dr hab. Rafał Szczerbakiewicz (UMCS Lublin),  následne stretnutie so Samuelom Marecom, prekladateľom románu Solaris do slovenčiny.

17. – 19. 5. Banská Bystrica

ff.umb.sk/katedry/katedra-slovanskych-jazykov

from to
Scheduled ical Google outlook Iné >Literatúra >Verejná diskusia

Žilinský literárny festival: Aleksandra Lipczak 🗓

Na 20. ročníku Žilinského literárneho festivalu vystúpi aj poľská novinárka a reportérka Aleksandra Lipczak, ktorá predstaví svoju reportážnu knihu v českom preklade Lajla znamená noc (Lajla znaczy noc, 2020, česky 2023 v preklade Martina Veselku).
28 09.2023 30 09.2023 Literatúra

Diskusný večer ÚPN: Mníchov 1938 a Slovensko

Septembrový Diskusný večer Ústavu pamäti národa bude venovaný téme Mníchov 1938 a Slovensko.
28 09.2023 Verejná diskusia

Národné čítanie 2023 | Eliza Orzeszkowa: Nad

Podujatie Národné čítanie organizuje od roku 2012 prezident Poľskej republiky.
09 09.2023 Literatúra