28.06.2022 Aktuality

Historická súťaž ministra zahraničných vecí PR o najlepšie publikácie propagujúce históriu Poľska a históriu poľskej diplomacie

Minister zahraničných vecí Poľskej republiky vyhlasuje súťaž o najlepšiu cudzojazyčnú publikáciu propagujúcu históriu Poľska a o najlepšiu publikáciu v poľskom jazyku zameranú na históriu poľskej diplomacie, ktoré boli vydané v roku 2021. Historici môžu prihlasovať svoje práce do 31. augusta 2022.

Do súťaže je možné prihlásiť knižné publikácie, vedecké monografie, populárno-náučné publikácie a bibliografie – na ktorých sa autorsky podieľali najviac 3 autori. Pre víťaza súťaže v kategórii najlepšia cudzojazyčná publikácia propagujúca históriu Poľska je určená peňažná odmena vo výške 10 tisíc eur, pre víťaza v kategórii najlepšia publikácia zameraná na históriu poľskej diplomacie – 20 tisíc poľských zlotých. Ceny v súťaži udelí minister zahraničných vecí Poľskej republiky na návrh Rady historickej diplomacie.

Pravidlá prihlasovania publikácií:

  • Podmienkou účasti v súťaži je zaslanie prác v termíne do 31. augusta 2022 (rozhoduje dátum prijatia zásielky na Ministerstve zahraničných vecí Poľskej republiky).
  • Práce do súťaže je potrebné prihlásiť v podobe 3 exemplárov, pričom – pokiaľ je to možné – je potrebné priložiť publikované recenzie, posudky a vydavateľské recenzie.
  • Je tiež možné zaslať knihu v elektronickej podobe na adresu: ddpk.sekretariat@msz.gov.pl s predmetom „Konkurs Historyczny Ministra SZ”.
  • K prihláške je potrebné pripojiť písomný súhlas autora alebo autorov s účasťou v súťaži a ich kontaktné údaje.
  • Do tohto ročníka súťaže je možné prihlásiť výhradne práce vydané v roku 2021.

Publikácie je potrebné zaslať na adresu:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej
Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
na obálke je potrebné uviesť: Konkurs Historyczny Ministra SZ

alebo podať v podateľni Ministerstva zahraničných vecí, vchod od ul. Litewskej, v pracovnej dobe 8.15 – 16.15 od pondelka do piatka.

Ministerstvo zahraničných vecí PR spätne neposiela exempláre publikácií prihlásených do súťaže.

Otázky súvisiace so súťažou je potrebné zasielať na adresu sekretariátu: ddpk.sekretariat@msz.gov.pl s predmetom: Historická súťaž ministra zahraničných vecí PR

Základným kritériom posúdenia prác bude meritórna hodnota publikácie z pohľadu realizácie poľskej zahraničnej politiky.

Scheduled ical Google outlook Aktuality

„Stuha nádeje“ v Bratislave 🗓

V sobotu 16. septembra 2023 navštívila Bratislavu delegácia členov Sliezskej pobočky Zväzu poľských výtvarníkov (ZPAT), aby si prezrela aktuálnu výstavu „Papier – vlákno – tkanina“.
20 09.2023 Aktuality

Program Poľského inštitútu v Bratislave | SEPTEMBER

Prečítajte si alebo stiahnite program Poľského inštitútu v Bratislave na september 2023.
30 08.2023 Aktuality

Festival poľských celovečerných filmov v Gdyni 2023

Festival poľských celovečerných filmov je jedným z najväčších filmových podujatí v Poľsku a jediným, ktoré propaguje poľskú kinematografiu v takom veľkom rozsahu.
29 08.2023 Aktuality