23.07.2022 Hudba, Iné

Deň poľskej kultúry v Žiline: Crazy Accordion Trio

Deň poľskej kultúry v Žiline prinesie plenérové podujatia zamerané na propagáciu poľskej kultúry a tradícií.

Návštevníci sa tiež môžu tešiť na stánky s regionálnymi výrobkami, ochutnávky, remeselníkov z Poľska a Slovenska či eko piknik pre deti. Okrem toho súčasťou programu bude aj koncert poľskej kapely Crazy Accordion Trio, ktorá uvedie známe aj menej známe coververzie. Sprievodnou akciou Dňa poľskej kultúry bude 2. stretnutie podnikateliek z Poľska, Slovenska a Česka s heslom Ženy v dobe krízy. Podujatie organizuje OZ Polonus.

23. 7. / 10:00 Žilina, Hrad Budatín

www.facebook.com/ozpolonus

Scheduled ical Google outlook Hudba >Iné

Imaginárium – umenie poľských žien 🗓

Imaginárium – teda to, čo spája umelcov – sa stalo východiskom pre zorganizovanie jedinečného maliarsko-poeticko-hudobného večera v Poľskom inštitúte.
23 03.2023 Hudba, Literatúra, Výstavy

Koncert Symfonického orchestra VŠMU pod vedením Marcina

Známy poľský dirigent Marcin Sompoliński z Poznane bude v marci viesť dva koncerty Symfonického orchestra Vysokej školy múzických umení, ktorého členmi sú najmä študenti Katedry strunových a dychových nástrojov VŠMU.
13 03.2023 15 03.2023 Hudba

Klavírny recitál Piotra Pawlaka 🗓

V predvečer prvého výročia ruskej agresie proti Ukrajine sa uskutoční klavírny recitál mladého a talentovaného poľského klaviristu Piotra Pawlaka, ktorý je držiteľom ocenenia riaditeľa Poľského inštitútu v Bratislave na Medzinárodnom fóre klaviristov „Bieszczady bez hraníc“ v Sanoku (2022).
23 02.2023 Hudba