28.09.2022 - 29.09.2022 Hudba, Iné

Inaugurácia 7. Poľských dní v Prešove

Poľské dni už po siedmykrát prichádzajú do Prešova. Ich cieľom je už tradične venovať pozornosť poľskej kultúre, umeniu, hudbe, filmu či cestovnému ruchu.

Srdečne pozývame na inauguráciu 7. Poľských dní, ktorých program otvorí prednáška veľvyslanca Poľskej republiky na Slovensku p. Krzysztofa Strzałku v stredu 28. 9. o 14:00 hod. na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity (Ul. 17. novembra 1) na tému Priority zahraničnej politiky Poľska a vzťahy so Slovenskom. Vo štvrtok inauguruje Poľské dni koncert klasickej hudby v podaní poľskej sopranistky Julity Ziołko v klavírnom sprievode Joanny Steczek o 19:00 hod. v Parku kultúry a oddychu v Prešove (Hlavná 50). Tento koncert je zároveň súčasťou a otvorením festivalu Prešovská hudobná jeseň. Otvárací deň 7. Poľských dní v Prešove však ponúkne aj ďalšie podujatia. Na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity sa uskutoční medzinárodná vedecká konferencia Obraz Poľska a Poliakov v slovenskom písomníctve v rokoch 1918 – 1945 organizovaná Slovensko-poľskou komisiou humanitných vied. A o 18:00 hod. v Divadle Viola (Tkáčska 2) si môžu návštevníci vychutnať koncert Ondreja Veselého (gitara) a Tibora Ivána (akordeón), ktorí uvedú tvorbu vybraných poľských skladateľov. Program 7. Poľských dní bude pokračovať ďalšími zaujímavými podujatiami v októbri.

28. – 29. 9. Prešov

from to
Scheduled ical Google outlook Hudba >Iné

Imaginárium – umenie poľských žien 🗓

Imaginárium – teda to, čo spája umelcov – sa stalo východiskom pre zorganizovanie jedinečného maliarsko-poeticko-hudobného večera v Poľskom inštitúte.
23 03.2023 Hudba, Literatúra, Výstavy

Koncert Symfonického orchestra VŠMU pod vedením Marcina

Známy poľský dirigent Marcin Sompoliński z Poznane bude v marci viesť dva koncerty Symfonického orchestra Vysokej školy múzických umení, ktorého členmi sú najmä študenti Katedry strunových a dychových nástrojov VŠMU.
13 03.2023 15 03.2023 Hudba

Klavírny recitál Piotra Pawlaka 🗓

V predvečer prvého výročia ruskej agresie proti Ukrajine sa uskutoční klavírny recitál mladého a talentovaného poľského klaviristu Piotra Pawlaka, ktorý je držiteľom ocenenia riaditeľa Poľského inštitútu v Bratislave na Medzinárodnom fóre klaviristov „Bieszczady bez hraníc“ v Sanoku (2022).
23 02.2023 Hudba