8.09.2022 - 9.09.2022 Iné

Konferencia: Vzdelávacie projekty v oblasti environmentalizmu II.

Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie pripravenej v rámci projektu Humanitné vzdelávanie V4 pre klímu je predstaviť problematiku klimatických zmien a potrebu preformulovať úlohy súčasných humanitných vied v krajinách V4 a vo svete.

Na konferenciu sú pozvaní vedeckí pracovníci, doktorandi, študenti a pedagógovia, ktorí sa chcú podeliť o svoje úvahy o preformulovaní antropocentrického svetonázoru a o úlohe, ktorú v tomto procese môže zohrávať škola a univerzita. Účasť na konferencii je možná po registrácii prostredníctvom registračného formulára na stránke konferencie.

8. – 9. 9. Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27

www.hec.us.edu.pl

from to
Scheduled ical Google outlook Iné

Bližšie Poľska V. 🗓

Podujatie Bližšie Poľska je pokračovaním cyklu, ktorého cieľom je propagovať Poľsko, poľský jazyk a štúdium polonistiky na Katedre slovanských jazykov Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
05 03.2024 20 03.2024 Iné, Literatúra, Verejná diskusia

Deň poľského jazyka 🗓

Obľúbené podujatie Bližšie Poľska v Banskej Bystrici je pokračovaním cyklu, ktorého cieľom je propagovať Poľsko, poľský jazyk a štúdium polonistiky na Katedre slovanských jazykov Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
21 02.2024 Iné

Večer Ludwika Zamenhofa 🗓

Slávnostný večer, ktorého organizátorom je Esperanta societo Bratislava, sa uskutoční pri príležitosti 164. výročia narodenia Ľudovíta Lazara Zamenhofa, poľského autora najznámejšieho umelého jazyka – esperanta.
13 12.2023 Iné