30.09.2022 Literatúra

Poľská knižnica blízko vás | Literárne narodeniny: Miron Białoszewski

V júni sme si pripomenuli 100. výročie narodenia Mirona Białoszewského, poľského básnika, prozaika a dramatika.

M. Białoszewski je rovesníkom Różewicza či básnikov, ktorí zahynuli v okupovanej Varšave ako Gajcy či Baczyński. Debutoval v roku 1956 zbierkou básní Obroty rzeczy, ktorá je jedným z najoriginálnejších hlasov v povojnovej poľskej poézii. V roku 1970 vyšlo jeho najvýznamnejšie dielo Pamätník z Varšavského povstania. Jeho osobnosť a tvorbu priblížime v rámci cyklu Poľská knižnica blízko vás a minisérie Literárne narodeniny. Video bude dostupné v druhej polovici septembra na facebooku Poľského inštitútu v Bratislave.

facebook.com/PolskyInstitutBratislava

Scheduled ical Google outlook Literatúra

Imaginárium – umenie poľských žien 🗓

Imaginárium – teda to, čo spája umelcov – sa stalo východiskom pre zorganizovanie jedinečného maliarsko-poeticko-hudobného večera v Poľskom inštitúte.
23 03.2023 Hudba, Literatúra, Výstavy

Poľská knižnica blízko vás: Aleksander Fredro 🗓

Pri príležitosti 230. výročia narodenia Aleksandra Fredra pozývame na stretnutie z cyklu Poľská knižnica blízko vás, na ktorom študenti a záujemcovia môžu spoznať komediálnu aj poetickú tvorbu tohto poľského dramatika a spisovateľa prostredníctvom úryvkov vybraných diel, časť z nich dokonca v audiovizuálnej podobe.
07 03.2023 Literatúra

Literárny festival Novotvar 2022 🗓

Aj v roku 2022 prináša medzinárodný festival Novotvar (5. – 8. 10.) správu o tom najaktuálnejšom zo svetovej a slovenskej literárnej scény.
06 10.2022 Literatúra, Verejná diskusia