17.10.2022 - 19.10.2022 Výstavy

Poľsko – krajina cestovného ruchu

Panelová fotografická výstava Poľsko – krajina cestovného ruchu, ktorú pripravila Poľská organizácia cestovného ruchu, predstavuje najväčšie turistické atrakcie Poľska, ktoré sa rozhodne oplatí navštíviť.

Od 17. 10. Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9

www.svkbb.eu

Slávnostné sprístupnenie výstavy sa uskutoční 17. októbra pri príležitosti návštevy delegácie Varšavskej univerzity na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá sa rovnako zúčastní na podujatí Bližšie seba (17. – 19. 10.) organizovanom na posilnenie spolupráce poľských a slovenských študentov a vedcov.

from to
Scheduled ical Google outlook Výstavy

Republika mnohých národov 🗓

Od konca 14. storočia až do konca 18. storočia existovala na území dnešného Poľska, Litvy, Ukrajiny a Bieloruska unikátna republika, ktorá bola kedysi najväčším európskym štátom a ktorá namiesto ozbrojenej expanzie vznikla mierovým spojením Poľského kráľovstva a Litovského veľkokniežatstva.
22 04.2024 Výstavy

Ryszard Horowitz: Fotokompozície 🗓

Ryszard Horowitz je priekopníkom využívania počítača vo fotografii. Meno tohto poľského fotografa nemôže obísť žiadna z encyklopédií svetovej fotografie.
17 04.2024 05 05.2024 Výstavy

SAPERE AUDE / Odvážiť sa vedieť /

Výstava Sapere Aude predstaví diela 24 umelcov pracujúcich s médiom maľby, kresby a digitálnej maľby.
17 04.2024 30 06.2024 Výstavy