7.11.2022 Hudba

Koncert: Poklady poľskej hudby

Začiatkom novembra pozývame na koncert vynikajúcej poľskej umelkyne profesorky Marie Pomianowskej, ktorá hrá na vzácnych a historických hudobných nástrojoch.

Spolu so súborom predstaví diela poľských skladateľov z rôznych období. Koncert bude sprevádzať výstava Veľkí Poliaci prezentujúca významných poľských vedcov, vynálezcov, ľudí z prostredia kultúry a umenia, ako napríklad Ignacyho Łukasiewicza, Stefana Bryłu, Stefana Banacha, Benedykta Dybowského, Józefa Hoffmana, Władysława Klugera, Józefa Sułkowského a ďalších. Koncert, ktorý finančne podporila Kancelária predsedu Rady ministrov Poľskej republiky, zároveň nadväzuje na Sviatok nezávislosti Poľskej republiky (pripadajúci na 11. novembra).

7. 11. / 17:00 Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27

Scheduled ical Google outlook Hudba

Imaginárium – umenie poľských žien 🗓

Imaginárium – teda to, čo spája umelcov – sa stalo východiskom pre zorganizovanie jedinečného maliarsko-poeticko-hudobného večera v Poľskom inštitúte.
23 03.2023 Hudba, Literatúra, Výstavy

Koncert Symfonického orchestra VŠMU pod vedením Marcina

Známy poľský dirigent Marcin Sompoliński z Poznane bude v marci viesť dva koncerty Symfonického orchestra Vysokej školy múzických umení, ktorého členmi sú najmä študenti Katedry strunových a dychových nástrojov VŠMU.
13 03.2023 15 03.2023 Hudba

Klavírny recitál Piotra Pawlaka 🗓

V predvečer prvého výročia ruskej agresie proti Ukrajine sa uskutoční klavírny recitál mladého a talentovaného poľského klaviristu Piotra Pawlaka, ktorý je držiteľom ocenenia riaditeľa Poľského inštitútu v Bratislave na Medzinárodnom fóre klaviristov „Bieszczady bez hraníc“ v Sanoku (2022).
23 02.2023 Hudba