3.11.2022 - 4.11.2022 Iné

Umenie a umelci v meste okolo roku 1800

Katedra dejín výtvarného umenia FiF UK pozýva na medzinárodné vedecké kolokvium Umenie a umelci v meste okolo roku 1800 za účasti poľských vedcov a pedagógov z Varšavskej univerzity:

Dr. hab. Michała Wardzyńského (Provinčný cechmajster alebo vagantný umelec v metropole? Štúdia o meandroch kariéry sochárov v druhej tretine 18. storočia v bývalej Poľsko-litovskej únii) a Mgr. Emmy Kołodziejek (Kráľovská misia Etienna Humberta ako mestského architekta), ako aj Mgr. Marie Kazimiery Staniszewskej (Umenie v Starej Ľubovni a Spišskej Novej Vsi na konci 18. storočia. Medzi centrami Spišského starostovstva a Provinciou šestnástich spišských miest) z Jagelovskej univerzity v Krakove.

3. – 4. 11. Bratislava, FiF UK, Gondova 2, m. č. G 236

fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-dejin-vytvarneho-umenia/aktuality

from to
Scheduled ical Google outlook Iné

Deň Európy 🗓

Deň Európy spoluorganizovaný Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, Európskym parlamentom – Kanceláriou na Slovensku a bratislavským zoskupením zahraničných kultúrnych a diplomatických inštitúcií EUNIC je oslavou založenia Európskej únie.
09 05.2023 Iné

7. Poľské dni: Cześć, Prešov! 🗓

Poľské dni už po siedmykrát prichádzajú do Prešova. Ich cieľom je už tradične venovať pozornosť poľskej kultúre, umeniu, hudbe, filmu či cestovnému ruchu. Srdečne pozývame do Prešova, program je naozaj bohatý!
03 10.2022 27 10.2022 Film, Hudba, Iné, Literatúra, Verejná diskusia, Výstavy

Inaugurácia 7. Poľských dní v Prešove 🗓

Poľské dni už po siedmykrát prichádzajú do Prešova. Ich cieľom je už tradične venovať pozornosť poľskej kultúre, umeniu, hudbe, filmu či cestovnému ruchu.
28 09.2022 29 09.2022 Hudba, Iné