9.01.2023 Aktuality

Výročia a patróni roku 2023

Sejm a Senát, teda dolná a horná komora poľského parlamentu, vybrali osobnosti, ktoré sú patrónmi roku 2023 pri príležitosti okrúhlych výročí ich narodenia či smrti. Počas roka 2023 si tak pripomenieme tieto osobnosti:

 • Wojciech Korfanty (150. výročie narodenia), vynikajúci poľský politik a aktivista bojujúci za nezávislosť
 • Paweł Edmund Strzelecki (250. výročie narodenia), poľský výskumník, cestovateľ a objaviteľ, ako prvý Poliak obišiel Zem, v Austrálii pomenoval najvyššiu horu po T. Kościuszkovi (Mount Kościuszko)
 • Aleksander Fredro (230. výročie narodenia), najlepší poľský autor komédií, venoval sa aj písaniu básní, najznámejšie diela: Pomsta a Dievčenské sľuby
 • Aleksandra Piłsudska, rod. Szczerbińska (60. výročie smrti), manželka Józefa Piłsudského, aktivistka bojujúca za nezávislosť, členka Poľskej vojenskej organizácie a charitatívna pracovníčka
 • Maurycy Mochnacki (220. výročie narodenia), poľský literát, novinár, kritik, klavirista a politik, člen tajných protiruských združení
 • Jadwiga Zamoyska (100. výročie smrti), spoločenská aktivistka, spoluzakladateľka Nadácie Zakłady Kórnickie, cirkevne vyhlásená za Božiu služobníčku
 • Jerzy Nowosielski (100. výročie narodenia), najlepší súčasný ikonopisec, scénograf, filozof a teoretik umenia, jedna z najdôležitejších postáv súčasnej poľskej kultúry
 • Mikołaj Kopernik (550. výročie narodenia), kanonik, lekár a najznámejší poľský astronóm, všestranne vzdelaný a nadaný, študoval v Krakove, Bologni, Ferrare a Padove, tvorca heliocentrického modelu Slnečnej sústavy
 • Jan Matejko (130. výročie smrti), jeden z najznámejších poľských maliarov, najzaslúžilejší tvorca historickej maľby, študoval v Krakove, Mníchove a Viedni, laureát prestížnych cien a vyznamenaní
 • Wisława Szymborska (100. výročie narodenia), poetka, polonistka, laureátka Nobelovej ceny za literatúru, autorka 12 básnických zbierok a 4 zbierok fejtónov
 • Włodzimierz Przerwa-Tetmajer (100. výročie smrti), nevlastný brat Kazimierza Przerwu-Tetmajera, u neho doma sa konala slávna svadba Lucjana Rydla a Jadwigy Mikołajczykównej, o ktorej písal S. Wyspiański vo svojom diele Svadba, spolupracoval tiež na tvorení Racławickej panorámy
 • Rok spomienky na hrdinov a hrdinky varšavského geta – tento rok si pripomíname aj 80. výročie povstania vo Varšavskom gete a vzdávame česť padlým a tým, ktorí prežili a do konca svojich dní protestovali proti zločineckým plánom na vyhladenie národa.
Scheduled ical Google outlook Aktuality

Program Poľského inštitútu v Bratislave | APRÍL

Prečítajte si alebo stiahnite program Poľského inštitútu v Bratislave na apríl 2023.
29 03.2023 Aktuality

Národný pamätný deň Poliakov zachraňujúcich Židov počas

24. marca 2023 si Poľsko po šiestykrát pripomína Národný pamätný deň Poliakov zachraňujúcich Židov počas nemeckej okupácie. V tento deň uplynie 79 rokov ako Nemci zavraždili hrdinskú rodinu Ulmovcov z podkarpatského regiónu, ale aj všetkých Židov, ktorých táto rodina ukrývala.
24 03.2023 Aktuality

Program Poľského inštitútu v Bratislave | MAREC

Prečítajte si alebo stiahnite program Poľského inštitútu v Bratislave na marec 2023.
02 03.2023 Aktuality