23.03.2023 - 9.05.2023 Výstavy

Joanna Zając-Slapničar: Maľba

Koncom marca otvorila výstavu svojich prác poľsko-slovinská maliarka Joanna Zając-Slapničar, v ktorej tvorbe dominuje farebnosť a energická expresia.

V galérii Poľského inštitútu vystavuje svoje veľkoformátové maľby – obrazy na plátne inšpirované jej 10-ročným pobytom v Slovinsku, ale aj akvarely, ktoré sú ilustráciou básnickej zbierky Postrácané sny (výber z poézie  2011 – 2023) poľskej poetky Marzeny Ewy Krajewskej. Tieto akvarely – presne ako básne – sa vyznačujú jemnosťou, neopakovateľnosťou a pozvaním pre príjemcu, aby skúsil prísť s vlastnou interpretáciou. Súčasťou vernisáže v marci bola aj prezentácia básní, ktorú doplnili klavírne improvizácie Leny Ledoff, jednej z najlepších poľských džezových klaviristiek.

Do 9. 5. Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27

from to
Scheduled ical Google outlook Výstavy

Republika mnohých národov 🗓

Od konca 14. storočia až do konca 18. storočia existovala na území dnešného Poľska, Litvy, Ukrajiny a Bieloruska unikátna republika, ktorá bola kedysi najväčším európskym štátom a ktorá namiesto ozbrojenej expanzie vznikla mierovým spojením Poľského kráľovstva a Litovského veľkokniežatstva.
22 04.2024 Výstavy

Ryszard Horowitz: Fotokompozície 🗓

Ryszard Horowitz je priekopníkom využívania počítača vo fotografii. Meno tohto poľského fotografa nemôže obísť žiadna z encyklopédií svetovej fotografie.
17 04.2024 05 05.2024 Výstavy

SAPERE AUDE / Odvážiť sa vedieť /

Výstava Sapere Aude predstaví diela 24 umelcov pracujúcich s médiom maľby, kresby a digitálnej maľby.
17 04.2024 30 06.2024 Výstavy