28.09.2023 - 4.12.2023 Výstavy

Výstava poľskej knižnej ilustrácie pre deti

Bienále ilustrácií Bratislava je najväčšou súťažnou výstavou originálov ilustrácií detskej a mládežníckej literatúry a patrí k najväčším svojho druhu na svete.

Súčasťou aktuálneho ročníka bude aj výstava poľských autorov ocenených počas predchádzajúcich ročníkov BIB, ktoré organizuje Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana v Bratislave. Expozícia bude sprievodným podujatím tohtoročného bienále a záujemcovia ju nájdu v Neformálnej galérii Poľského inštitútu na Klobučníckej ulici. Výstava potrvá do 4. decembra.

Od 28. 9. Bratislava, Poľský inštitút, Neformálna galéria, Klobučnícka ul.

https://www.bibiana.sk/sk/bienale-ilustracii-bratislava

Poľská knižná ilustrácia pre deti

Medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti – Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) – je jedno z najvýznamnejších podujatí, ktoré sa koná pod záštitou UNESCO a Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY), s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Hlavným organizátorom je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti. 

Na BIB, ktoré je kľúčovým podujatím výtvarného umenia a ilustrácie pre deti svetového významu, sa každý nepárny rok na jeseň stretáva to najlepšie z ilustrátorskej oblasti už od roku 1967. Tento rok BIB prináša viacero noviniek a aj návrat ilustrácií do centra mesta, priamo k ľuďom. Súťažná časť prehliadky BIB 2023 bude v BIBIANE, medzinárodnom dome umenia pre deti a všetky výstavy a sprievodné programy budú v pešej dostupnosti historického jadra Bratislavy a umožnia tak spojiť slávnosť ilustrácií s prehliadkou a spoznávaním centra mesta.

Poľsko má dlhú a silnú tradíciu v knižnej ilustrácií, na BIB malo zastúpenie na každom ročníku od úplného počiatku a poľskí umelci získali zatiaľ dokopy 26 ocenení, vrátane 3 najvyšších ocenení Grand Prix BIB. Predstavujeme vám výber súčasnej poľskej knižnej ilustrácie a selekciu 7 talentovaných autoriek a autorov, ktorí na 7 posledných ročníkoch BIB zažiarili – Agata Dudek (1984), Monika Hanulak (1973), Gosia Herba (1985), Iwona Chmielewska (1960), Bartolomiej Ignaciuk (1972), Anna Ladecka (1975) a Marianna Sztyma (1973).

Záštitu nad 29. ročníkom BIB prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, ministerka kultúry Silvia Hroncová a primátor mesta Bratislavy Matúš Vallo.

Kurátorka výstavy – Hana Križanová, ilustrátorka, vedúca sekretariátu BIB

from to
Scheduled ical Google outlook Výstavy

Republika mnohých národov 🗓

Od konca 14. storočia až do konca 18. storočia existovala na území dnešného Poľska, Litvy, Ukrajiny a Bieloruska unikátna republika, ktorá bola kedysi najväčším európskym štátom a ktorá namiesto ozbrojenej expanzie vznikla mierovým spojením Poľského kráľovstva a Litovského veľkokniežatstva.
22 04.2024 Výstavy

Ryszard Horowitz: Fotokompozície 🗓

Ryszard Horowitz je priekopníkom využívania počítača vo fotografii. Meno tohto poľského fotografa nemôže obísť žiadna z encyklopédií svetovej fotografie.
17 04.2024 05 05.2024 Výstavy

SAPERE AUDE / Odvážiť sa vedieť /

Výstava Sapere Aude predstaví diela 24 umelcov pracujúcich s médiom maľby, kresby a digitálnej maľby.
17 04.2024 30 06.2024 Výstavy