13.10.2023 Aktuality

Rozhovor s prof. Martou Pančíkovou

Česká polonistika si tento rok pripomína okrúhle 100. výročie svojho založenia.

Pri tejto príležitosti vznikol podnetný rozhovor s profesorkou Martou Pančíkovou, slovenskou polonistkou, ktorá viac ako 40 rokov pôsobila na Univerzite Komenského v Bratislave, okrem iného aj ako vedúca Katedry slavistiky. Spolupracovala však aj so slavistikou Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity. Za svoju vedeckú a didaktickú činnosť a propagáciu poľskej kultúry na Slovensku získala Rytiersky kríž Rádu za zásluhy o Poľskú republiku. Venuje sa predovšetkým lexikografii a slovotvorbe v komparatívnej poľsko-slovenskej perspektíve.

S prof. Martou Pančíkovou sa v čitárni Poľského inštitútu v Bratislave rozprávala Dr. Renata Rusin Dybalska z Katedry stredoeurópskych štúdií Karlovej univerzity v Prahe.

Mimochodom storočnicu slovenskej polonistiky si pripomenieme na budúci rok.

Scheduled ical Google outlook Aktuality

Program Poľského inštitútu v Bratislave | MAREC

Prečítajte si alebo stiahnite program Poľského inštitútu v Bratislave na marec 2024.
01 03.2024 Aktuality

Zaujímavé výstavy v Poľsku 🗓

V marci bude v poľských múzeách otvorených niekoľko zaujímavých výstav, ktoré stojí za to navštíviť. Tu sú naše odporúčania.
27 02.2024 Aktuality

Výročia a patróni roku 2024 🗓

Sejm a Senát, teda dolná a horná komora poľského parlamentu, vybrali osobnosti, ktoré sú patrónmi roku 2024 pri príležitosti okrúhlych výročí ich narodenia či smrti.
11 01.2024 Aktuality