16.01.2024 Hudba

Klavírny recitál Joanny Sochackej

„Večer plný hudobných diel ženských autoriek“ – taký bude na pôde Slovenskej filharmónie debut mladej poľskej klaviristky Joanny Sochackej.

Odchovankyňa hudobných akadémií v Grazi, Lodži i Krakove ohuruje svojou hrou návštevníkov prestížnych svetových koncertných sál. Ralph Grave o Sochackej povedal, že je „ženou s posolstvom“, tým aktuálnym bude predstaviť tvorbu troch autoriek, ktoré v bežných programoch absentujú.

V tieni svojho brata odpočíva pred slovenským publikom dielo skladateľky a klaviristky Fanny Mendelssohn. Pre poľskú kultúru je na poli edukácie i kompozície nepochybne významnou osobnosťou Grażyna Bacewicz, ktorá študovala paralelne klavír, husle i kompozíciu, vďaka čomu dokonale rozumela dispozíciám týchto nástrojov. Druhú sonátu osobne uviedla do života na Koncerte únie poľských skladateľov v decembri 1953. Večer uzavrie dielo mladej ukrajinskej skladateľky a klaviristky Anfisy Bobylovej, ktorá pôsobí na univerzite v Grazi.

16. 1. / 19:00 Bratislava, Malá sála Slovenskej filharmónie, Medená 3

filharmonia.sk

Scheduled ical Google outlook Hudba

Sharpe festival 2024 🗓

Koncom apríla sa uskutoční ďalší ročník medzinárodného hudobného festivalu Sharpe, ktorý patrí k tým najprestížnejším festivalom showcase na Slovensku.
25 04.2024 27 04.2024 Hudba

Unleashed Cooperation 🗓

Na Slovensko zavíta v apríli poľský džezový kvintet Unleashed Cooperation. Názov kapely odráža fascináciu rozmanitosťou mnohých hudobných štýlov, ktorým sa hudobníci venujú.
20 04.2024 27 04.2024 Hudba

Sloboda a útlak – smrť a vykúpenie 🗓

Štátna filharmónia v Košiciach uvedie koncert je venovaný smutnému 80. výročiu deportácie židovských žien z Košíc a pamiatke zavraždených obetí.
11 04.2024 Hudba