16.01.2024 - 29.03.2024 Výstavy

Samaritáni z Markowej

Výstava Múzea Poliakov zachraňujúcich Židov – Múzea rodiny Ulmovcov v Markowej predstavuje dobové dokumenty a fotografie zachytávajúce príbeh blahoslavenej deväťčlennej rodiny Ulmovcov z poľskej obce Markowa.

V nej 24. marca 1944 nemeckí vojaci zavraždili poľské rodiny spolu so Židmi, ktorých tieto rodiny skrývali. Takto zomrelo 16 nevinných osôb, neboli ušetrené ani malé deti, ani tehotná matka.

Wiktoria a Józef Ulmovci boli posmrtne vyznamenaní titulom „Spravodlivý medzi národmi“ v roku 1995 a v roku 2003 sa začal ich proces blahorečenia, ktorý bol dovŕšený v septembri 2023. 17. marca 2016 bolo otvorené Múzeum Poliakov zachraňujúcich Židov, pričom bolo pomenované po rodine Ulmovcov.

Sejm Poľskej republiky vyhlásil rok 2024 za Rok rodiny Ulmovcov.

16. 1. – 29. 3. Bratislava, Neformálna galéria Poľského inštitútu, Klobučnícka ul.

from to
Scheduled ical Google outlook Výstavy

Republika mnohých národov 🗓

Od konca 14. storočia až do konca 18. storočia existovala na území dnešného Poľska, Litvy, Ukrajiny a Bieloruska unikátna republika, ktorá bola kedysi najväčším európskym štátom a ktorá namiesto ozbrojenej expanzie vznikla mierovým spojením Poľského kráľovstva a Litovského veľkokniežatstva.
22 04.2024 Výstavy

Ryszard Horowitz: Fotokompozície 🗓

Ryszard Horowitz je priekopníkom využívania počítača vo fotografii. Meno tohto poľského fotografa nemôže obísť žiadna z encyklopédií svetovej fotografie.
17 04.2024 05 05.2024 Výstavy

SAPERE AUDE / Odvážiť sa vedieť /

Výstava Sapere Aude predstaví diela 24 umelcov pracujúcich s médiom maľby, kresby a digitálnej maľby.
17 04.2024 30 06.2024 Výstavy