23.03.2024 Hudba

Karol Szymanowski: Kráľ Roger

Fascinácia Talianskom a jeho kultúrou, ale aj diela Euripida, Platona či Nietzscheho inšpirovali poľského skladateľa Karola Szymanowského k skomponovaniu vrcholného operného opusu Kráľ Roger.

Libreto napísal v spolupráci so svojím vzdialeným príbuzným, neskôr známym spisovateľom, Jarosławom Iwaszkiewiczom. Premiéra diela v roku 2022 v Košiciach vzbudila nebývalý ohlas. Karol Szymanowski v opere totiž vytvoril osobitý hudobný jazyk, ktorý vychádza z rozličných kompozičných a hudobných štýlov. V charakteristike protikladných svetov kráľa Rogera a Pastiera i v extatických vrcholoch diela môžeme nájsť vplyvy modernej hudby začiatku 20. storočia, exotické orientálne motívy, ale započujeme aj goralské nápevy z okolia Tatier.

23. 3. / 19:00 Košice, Národné divadlo, Hlavná 58

sdke.sk

Scheduled ical Google outlook Hudba

Sharpe festival 2024 🗓

Koncom apríla sa uskutoční ďalší ročník medzinárodného hudobného festivalu Sharpe, ktorý patrí k tým najprestížnejším festivalom showcase na Slovensku.
25 04.2024 27 04.2024 Hudba

Unleashed Cooperation 🗓

Na Slovensko zavíta v apríli poľský džezový kvintet Unleashed Cooperation. Názov kapely odráža fascináciu rozmanitosťou mnohých hudobných štýlov, ktorým sa hudobníci venujú.
20 04.2024 27 04.2024 Hudba

Sloboda a útlak – smrť a vykúpenie 🗓

Štátna filharmónia v Košiciach uvedie koncert je venovaný smutnému 80. výročiu deportácie židovských žien z Košíc a pamiatke zavraždených obetí.
11 04.2024 Hudba