25.03.2024 Literatúra, Verejná diskusia

Národný deň pamiatky Poliakov zachraňujúcich Židov počas nemeckej okupácie

V nedeľu 24. marca 2024 si Poľsko po siedmykrát pripomenie Národný pamätný deň Poliakov zachraňujúcich Židov počas nemeckej okupácie. V tento deň uplynie 80 rokov, od chvíle, keď Nemci zavraždili rodinu Ulmovcov z podkarpatského regiónu a všetkých Židov, ktorých táto rodina ukrývala.

Pri tejto príležitosti pozývame na prezentáciu knihy Agnieszky Bugały v slovenskom preklade: Ulmovci. Po stopách prvej blahoslavenej rodiny v dejinách Cirkvi (vyd. Zachej, 2023) spolu s diskusiou s prekladateľom knihy Pavlom Petríkom, ktorú bude moderovať Dr. Dariusz Żuk-Olszewski.

Špeciálnym hosťom stretnutia bude Dariusz Popiela, laureát ceny Múzea histórie poľských Židov POLIN za rok 2021, viacnásobný majster Poľska a Európy v kanoistike na divokej vode a olympionik, ktorý sa v súčasnosti angažuje v spoločenských aktivitách proti xenofóbnemu, antisemitskému a rasistickému správaniu. Aktívne sa zapája do multikultúrneho a medzináboženského dialógu, ako aj zachovania pamiatky na Židov v Novom Sączi a na poľsko-slovenskom pohraničí. Podujatie je organizované v spolupráci s Veľvyslanectvom Poľskej republiky v Bratislave.

25. 3. / 17:00 Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27

Scheduled ical Google outlook Literatúra Verejná diskusia

Diskusný večer ÚPN: Cesty Jána Pavla II.

Tradičný cyklus diskusných večerov, ktoré organizuje Ústav pamäti národa, predostrie na aprílovom stretnutí tému apoštolských ciest Jána Pavla II. do Poľska.
25 04.2024 Verejná diskusia

Trojmorie – diskusia o možnostiach dosiahnutia cieľov

Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave a Veľvyslanectvo Litovskej republiky vo Viedni v spolupráci Veľvyslanectvom Rumunska v Bratislave, Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku a Centrom východných štúdií vo Varšave pripravili seminár
15 03.2024 Verejná diskusia

Zoznámme sa, prosím: Juraj Marušiak, Michal Vašečka

V marci pokračuje cyklus stretnutí Poľského klubu Zoznámme sa, prosím, v rámci ktorého sa predstavia prostredníctvom rozhovorov a krátkych vystúpení osobnosti zo sveta poľskej menšiny, ako aj Slováci poľského pôvodu.
06 03.2024 Poliaci na Slovensku, Verejná diskusia