2.04.2024 - 5.05.2024 Výstavy

25 rokov Poľska v NATO

Pri príležitosti 25. výročia vstupu Poľska do NATO pripravilo Ministerstvo národnej obrany Poľskej republiky výstavu mapujúcu dlhú cestu, ktorou si prešlo Poľsko k vytvoreniu modernej armády spĺňajúcej výzvy 21. storočia.

Za ten čas sa zmenili nielen Ozbrojené sily Poľskej republiky, ale aj spôsob, akým ich vníma spoločnosť. Armáda sa profesionalizovala, zmodernizovala a prispôsobila štandardom NATO. Uniforma poľského vojaka je teraz všeobecne rešpektovaná doma aj v zahraničí. Poľská armáda má dnes potenciál a spôsobilosti, ktoré ďaleko prevyšujú tie, s ktorými začala svoje úsilie o vstup do aliancie. Poľsko sa stalo dôležitým hráčom na medzinárodnej scéne a významne prispieva k budovaniu globálnej bezpečnosti. Výstava potrvá do 5. mája 2024.

Od 2. 4. Bratislava, Neformálna galéria Poľského inštitútu, Klobučnícka ul.

from to
Scheduled ical Google outlook Výstavy

Republika mnohých národov 🗓

Od konca 14. storočia až do konca 18. storočia existovala na území dnešného Poľska, Litvy, Ukrajiny a Bieloruska unikátna republika, ktorá bola kedysi najväčším európskym štátom a ktorá namiesto ozbrojenej expanzie vznikla mierovým spojením Poľského kráľovstva a Litovského veľkokniežatstva.
22 04.2024 Výstavy

Ryszard Horowitz: Fotokompozície 🗓

Ryszard Horowitz je priekopníkom využívania počítača vo fotografii. Meno tohto poľského fotografa nemôže obísť žiadna z encyklopédií svetovej fotografie.
17 04.2024 05 05.2024 Výstavy

SAPERE AUDE / Odvážiť sa vedieť /

Výstava Sapere Aude predstaví diela 24 umelcov pracujúcich s médiom maľby, kresby a digitálnej maľby.
17 04.2024 30 06.2024 Výstavy