22.04.2024 Výstavy

Republika mnohých národov

Od konca 14. storočia až do konca 18. storočia existovala na území dnešného Poľska, Litvy, Ukrajiny a Bieloruska unikátna republika, ktorá bola kedysi najväčším európskym štátom a ktorá namiesto ozbrojenej expanzie vznikla mierovým spojením Poľského kráľovstva a Litovského veľkokniežatstva.

Reč je o Poľsko-litovskej únii (známej aj ako Lublinská únia alebo Republika oboch národov). Hoci republika postupne podľahla tlaku okolitých absolutistických monarchií na čele s moskovským cárstvom, jej dedičstvo v podobe étosu občianskej slobody, demokratickej participácie a rozmanitosti pretrval. Výstavu pôvodne pripravil Poľský inštitút v Prahe v spolupráci okrem iného s Veľvyslanectvom Litovskej republiky v Prahe a kanceláriou Sviatlany Cichanovskej, zvolenej líderky Bieloruska.

Od 22. 4. Banská Bystrica, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, Tajovského 40

Scheduled ical Google outlook Výstavy

Ryszard Horowitz: Fotokompozície 🗓

Ryszard Horowitz je priekopníkom využívania počítača vo fotografii. Meno tohto poľského fotografa nemôže obísť žiadna z encyklopédií svetovej fotografie.
17 04.2024 05 05.2024 Výstavy

SAPERE AUDE / Odvážiť sa vedieť /

Výstava Sapere Aude predstaví diela 24 umelcov pracujúcich s médiom maľby, kresby a digitálnej maľby.
17 04.2024 30 06.2024 Výstavy

Tytus Brzozowski: 12 miest 🗓

Známy poľský výtvarník Tytus Brzozowski v spolupráci s inštitútom Polonika vytvoril maliarsky cyklus pozostávajúci z trinástich obrazov, ktoré zobrazujú mestá v rôznych častiach sveta.
16 04.2024 14 06.2024 Výstavy