16.04.2024 - 14.06.2024 Výstavy

Tytus Brzozowski: 12 miest

Známy poľský výtvarník Tytus Brzozowski v spolupráci s inštitútom Polonika vytvoril maliarsky cyklus pozostávajúci z trinástich obrazov, ktoré zobrazujú mestá v rôznych častiach sveta.

Nájdeme na nich miesta a predmety, ktoré sú hmotným svedectvom prítomnosti Poliakov v týchto zákutiach sveta. Tytus Brzozowski je poľský architekt a akvarelista, ktorý báda tému mestského priestoru. Spracúva zažitú realitu a hrá sa s perspektívou, pričom často spája objekty, ktoré sú v skutočnosti od seba vzdialené. Na trinástich dielach nájdeme približne stopäťdesiat objektov previazaných s poľskou kultúrou. Diela architekta a akvarelistu vznikli v rámci projektu z programu Inšpiratívna kultúra poľského Ministerstva kultúry a národného dedičstva.

Na vernisáži sa osobne zúčastní aj autor Tytus Brzozowski spolu s vedením inštitútu Polonika.

Výstava potrvá do 14. júna 2024.

16. 4. / 17:00 Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27

from to
Scheduled ical Google outlook Výstavy

Republika mnohých národov 🗓

Od konca 14. storočia až do konca 18. storočia existovala na území dnešného Poľska, Litvy, Ukrajiny a Bieloruska unikátna republika, ktorá bola kedysi najväčším európskym štátom a ktorá namiesto ozbrojenej expanzie vznikla mierovým spojením Poľského kráľovstva a Litovského veľkokniežatstva.
22 04.2024 Výstavy

Ryszard Horowitz: Fotokompozície 🗓

Ryszard Horowitz je priekopníkom využívania počítača vo fotografii. Meno tohto poľského fotografa nemôže obísť žiadna z encyklopédií svetovej fotografie.
17 04.2024 05 05.2024 Výstavy

SAPERE AUDE / Odvážiť sa vedieť /

Výstava Sapere Aude predstaví diela 24 umelcov pracujúcich s médiom maľby, kresby a digitálnej maľby.
17 04.2024 30 06.2024 Výstavy