Diskusný večer ÚPN: Samizdaty

Aprílový Diskusný večer Ústavu pamäti národa bude venovaný téme Samizdatov – k výročiu narodenia O. Pastiera a vydávania samizdatu Náboženstvo a súčasnosť, ktorý je vôbec prvým samizdatovým periodikom s celoslovenskou pôsobnosťou.
28 04.2022 Verejná diskusia

Polmission: tajomstvo pasov

Dokument „Polmission: tajomstvo pasov“ približuje, ako vyzerala pomoc poľských diplomatov Židom počas druhej svetovej vojny.
27 04.2022 Film

Zoznámme sa, prosím: B. Wojnarowska, A. Kugler, I. Wikieł-Sobek

Aj v roku 2022 pokračuje cyklus stretnutí Poľského klubu a Monitora Polonijného Zoznámme sa, prosím, v rámci ktorého sa predstavia prostredníctvom rozhovorov a krátkych vystúpení osobnosti zo sveta poľskej menšiny, ako aj Slováci poľského pôvodu.
26 04.2022 Verejná diskusia

Fenomén drôt

Drotárstvo je zapísané ako nehmotné kultúrne dedičstvo UNESCO na Slovensku, pričom reprezentuje špecifický historický, etnologický, kultúrny aj sociálny fenomén.
22 04.2022 27 05.2022 Výstavy

Sharpe festival 2022

V druhej polovici apríla sa uskutoční ďalší ročník medzinárodného hudobného festivalu SHARPE, ktorý patrí k tým najprestížnejším festivalom showcase na Slovensku.
21 04.2022 23 04.2022 Hudba

Lamento / Pomáhame Ukrajine

Hudobné teleso Quasars Ensemble pod vedením Ivana Buffu odohrá charitatívny koncert vážnej hudby.
12 04.2022 Hudba

Tygodnik Solidarność – pamätník slobody slova | Diskusia o samizdate

Po Bratislave je výstava, ktorú pri príležitosti 40. výročia svojho vzniku vytvoril a koncepčne pripravil týždenník Tygodnik Solidarność, predstavená až do 8. apríla aj v Košiciach – v Múzeu obetí komunizmu.
08 04.2022 Verejná diskusia

Môj rodák Tranoscius, môj sused Hviezdoslav

Zbigniew Machej, poľský básnik, prekladateľ slovenskej poézie, kultúrny diplomat a bývalý riaditeľ Poľského inštitútu v Bratislave napísal knihu o tom, ako je potrebné čítať starých majstrov a klasikov z novej perspektívy a objavovať v nich aktuálne hodnoty či univerzálne problémy.
07 04.2022 Literatúra

Lemov bestiár podľa Daniela Mróza

Sci-fi román je literárny žáner, v ktorom Stanisław Lem (ktorého 100. výročie narodenia sme si minulý rok pripomenuli) dosiahol najväčší úspech.
05 04.2022 30 04.2022 Výstavy