Srdečne pozývame všetkých do čitárne Poľského inštitútu! Nájdete tu poľskú dennú tlač, týždenníky a mesačníky najmä z oblasti kultúry a literatúry. V roku 2018 ponúkame tieto noviny a časopisy:

TÝŽDENNÍKY:

Polityka, najčítanejší poľský týždenník s intelektuálnym, sociálno-liberálnym profilom

Tygodnik Powszechny, katolícky spoločensko-kultúrny týždenník

Do Rzeczy, konzervatívno-liberálny týždenník

Sieci Prawdy, poľský spoločensko-politcký týždenník

DVOJTÝŽDENNÍKY:

Ruch Muzyczny, dvojtýždenník o hudbe

MESAČNÍKY:

Architektura – Murator, mesačník pre architektov

Dialog, divadelný mesačník venovaný súčasnej dráme

Jazz Forum, hudobný mesačník venovaný najmä jazzu

Kino, filmový týždenník o všetkých aspektoch sveta filmu a kinematografie

Litetratura na świecie, literárny mesačník

Monitor Polonijny, mesačník Poliakov žijúcich na Slovensku

Nowe Książki, literárny mesačník venovaný najmä recenziám nových kníh

Odra, spoločensko-kultúrny mesačník

Teatr, divadelný mesačník

Twój Styl, mesačník pre ženy

Poznaj swój kraj, vlastivedno-turistický mesačník

Historia Do Rzeczy, mesačník o historických témach

Twórczość, najstarší literárny mesačník v Poľsku, prezentuje najnovšiu poľskú literatúru

Život, spoločensko-kultúrny mesačník vydávaný Spolkom Slovákov v Poľsku

DVOJMESAČNÍKY:

Teksty Drugie, dvojmesačník Výskumného inštitútu literatúry PAN, venovaný teórii literatúry, kritike a interpretácii

ŠTVRŤROČNÍKY:

Karta, historický časopis

Pamiętnik Literacki, štvrťročník Výskumného inštitútu literatúru PAN, venovaný dejinám a kritike poľskej literatúry

Zeszyty Literackie, umelecko-literárny štvrťročník

INÉ

Głos Ludu, časopis Poliakov žijúcich v Českej republike, vydávaný v utorky, štvrtky a soboty

 
Okrem týchto novín a časopisov môžete u nás nájsť aj staršie čísla nasledovných periodík:

Film, recenzie filmov, rozhovory s hercami, správy z filmových festivalov a iné

Więź, katolícky spoločensko-kultúrny mesačník

Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, mesačník Inštitútu národnej pamäte

Konteksty, časopis venovaný kultúrnej antropológii, etnografii a umeniu

Przegląd Sejmowy, správy z poľského parlamentu