Ročné (dvojsemestrálne) kurzy poľštiny 2018/2019
 „Bezwzględny Grzegorz Brzęczyszczykiewicz wyruszył ze Szczebrzeszyna przez Szymankowszczyznę do Pszczyny. I choć nieraz zalewała go żółć, niepomny następstw znalazł ostatecznie szczęście w źdźble trawy.“

 

Aj vy chcete vedieť vysloviť tento zábavný jazykolam plynulou poľštinou? Tak neváhajte, a prihláste sa na ročné kurzy poľského jazyka v Poľskom inštitúte v Bratislave!

 

Poľský inštitút už tradične organizuje ročné – dvojsemestrálne kurzy poľského jazyka pre Slovákov. Kurz pre každú skupinu sa skladá z 30 vyučovacích hodín za semester, lekcie sa konajú raz do týždňa (po dve hodiny). Cena kurzu je 85 € za semester a platí sa pred prvou hodinou. Pri zápise do pokročilej skupiny budú uprednostnení uchádzači, ktorí majú záujem zvýšiť svoju úroveň jazykovej kompetencie.

 

Harmonogram semestrálnych kurzov 2018/2019:

Prvá hodina sa bude konať v utorok 2. októbra a v stredu 3. októbra 2018 podľa nasledujúceho rozvrhu:

skupina A1 (začiatočníci) – utorok 17:00
skupina A1 (začiatočníci) – streda 17:00
skupina A2/B1 (mierne pokročilí) – utorok 17:00 
skupina B2 (pokročilí) – streda 17:00

 

 

Záujemcovia sa môžu hlásiť na telefónnom čísle 02 544 320 15 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy teresa.lukacova@instytutpolski.org. 

____________________

Tí, ktorí už vedia po poľsky a majú záujem o získanie medzinárodne uznávaného jazykového certifikátu z poľštiny, získajú viac informácií na stránke: www.buwiwm.edu.pl/certyfikacja alebo http://certyfikatpolski.pl/.