3.05.2021 AKTUALNOŚCI, INNE, WYDARZENIA

Majowe uroczystości w Petersburgu

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja i poprzedzający ją Dzień Polonii i Polaków za Granicą w Sankt Petersburgu miały szczególnie doniosły charakter ze względu udział w nich Ambasadora RP w Moskwie Krzysztofa Krajewskiego.

Delegacja Ambasady RP, Konsulatu Generalnego RP i Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu oraz przedstawiciele środowisk polonijnych tradycyjnie odwiedzili miejsca związane z życiem i działalnością w mieście nad Newą wybitnych Polaków. Biało-czerwone kwiaty złożono pod pomnikiem Adama Mickiewicza oraz tablicami upamiętniającymi biskupa Antoniego Maleckiego, inżyniera Stanisława Kierbedzia, jednego z przywódców powstania styczniowego Jarosława Dąbrowskiego i pianistkę Marię Szymanowską. Zatrzymano się także na dziedzińcu pałacu Marmurowego, który był petersburską siedzibą ostatniego króla Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Stanisława Augusta Poniatowskiego.Następnie w bazylice pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej przy Newskim Prospekcie została odprawiona uroczysta msza święta z udziałem dyplomatów polskich, a także litewskich na czele z Konsulem Generalnym Rimgaudasem Lošysem. W wystąpieniu Ambasador Krzysztof Krajewski podkreślił, że Konstytucja 3 Maja stanowiła triumf patriotyzmu i myślenia o państwie w kategoriach wartości wspólnej Rzeczypospolitej wielu narodów: Polaków, Litwinów, Ukraińców i Białorusinów. Zebranym życzenia z okazji Święta Konstytucji złożył także biskup pomocniczy archidiecezji moskiewskiej Nikołaj Dubinin.Po mszy zgromadzeni wysłuchali koncertu złożonego z utworów autorstwa znanego petersburskiego kompozytora Igora Maciejewskiego w językach litewskim i polskim. Na zakończenie zabrzmiała pieśń „Witaj, majowa jutrzenko” w wykonaniu chóru Lauda. Zwieńczeniem uroczystości było złożenie kwiatów na tablicy ku czci Stanisława Augusta i zejście do krypty, która przez 140 lat była miejscem ostatniego spoczynku króla. Uroczystościom towarzyszyła wystawa „Polacy w Petersburgu”.

Fot. Michaił Fatjejew

Scheduled AKTUALNOŚCI >INNE >WYDARZENIA

Narodowe Czytanie w Sankt Petersburgu 🗓

W sobotę, 9 września, z inicjatywy Kongresu Polaków w Sankt Petersburgu oraz przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP i Instytutu Polskiego Sankt Petersburgu odbyło się XII Narodowe Czytanie.
09 09.2023 LITERATURA, WYDARZENIA