Gaude Polonia

Program stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla młodych twórców kultury oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/stypendia/programy/gaude-polonia

Program Języka Polskiego POLONISTA

Program stypendialny dla studentów i naukowców, umożliwia obcokrajowcom – studentom studiów polonistyki, polonoznawczych lub programów polskich w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego) oraz naukowcom z zagranicznych uczelni i instytucji naukowych – podjęcie studiów lub realizację projektów badawczych w Polsce.

https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-dla-studentow-polonistyki-i-studiow-polskich

Program im. gen. Wł. Andersa (dla Polonii)

Program umożliwia młodzieży polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) i posiadaczom Karty Polaka odbycie studiów wyższych w Polsce wraz z comiesięcznym stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-im-gen-andersa

Stypendia Wschodnie

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

Stypendium na odbycie 2-letnich, magisterskich „Studiów wschodnich UW”, przeznaczone

dla kandydatów z Europy Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu i Azji Środkowej.

https://studium.uw.edu.pl/programy-stypendialne/stypendia-wschodnie/

Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda

Program stypendialny na dwusemestralne studia doskonalące na polskich uczelniach oraz

2-tygodniowy staż zawodowy w instytucjach państwowych lub prywatnych adresowany jest do młodych liderów i ekspertów z wyższym wykształceniem z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu, zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.

http://kirkland.edu.pl/kirkland2017/index.php

Wschodnia Szkoła Letnia

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

Program szkoły przeznaczony jest dla młodych badaczy z różnych dziedzin nauk humanistycznych, absolwentów studiów wyższych, prowadzących własne badania naukowe.

https://studium.uw.edu.pl/szkoly/wschodnia-szkola-letnia/

Wschodnia Szkoła Zimowa

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

Program przeznaczony dla studentów ostatniego roku studiów humanistycznych, przygotowujących prace magisterskie lub licencjackie z zakresu historii i współczesności Europy Środkowej i Wschodniej.

https://studium.uw.edu.pl/szkoly/wschodnia-szkola-zimowa/

Szkoła Polsko – Rosyjska

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

Program przeznaczony dla młodych badaczy z Rosji oraz z Polski z różnych dziedzin humanistyki, zajmujących się historią i współczesnością regionu.

https://studium.uw.edu.pl/szkoly/szkola-polsko-rosyjska/

Polsko – Rosyjska Wymiana Młodzieży

Cykliczny projekt Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia dla szkół, uczelni, fundacji i stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, samorządów terytorialnych i młodzieży w wieku 13—26 lat z Polski i Rosji.

http://cprdip.pl/konkursy,wymiana_mlodziezy.html

Programu Sample Translations ©POLAND

Program Instytutu Książki ma na celu promocję literatury polskiej za granicą.

Adresatami programu są tłumacze literatury polskiej.

https://instytutksiazki.pl/zagranica,4,sample-translations,30.html

Kolegium Tłumaczy

Program pobytowy Instytutu Książki adresowany do wszystkich tłumaczy literatury polskiej.

https://instytutksiazki.pl/zagranica,4,program-kolegium-tlumaczy,31.html

Szkoła Nowych Tłumaczy

Program Instytutu Książki, realizowany wspólnie z Instytutami Polskimi, w formie warsztatów translatorskich dla osób z różnych krajów, znających język polski i pragnących zająć się zawodowo tłumaczeniem literatury polskiej.

https://instytutksiazki.pl/zagranica,4,szkola-nowych-tlumaczy,75.html