Polskie tradycje uniwersyteckie sięgają roku 1364, kiedy to król Kazimierz Wielki założył Akademię Krakowską – dziś Uniwersytet Jagielloński.

W Polsce jest ponad 400 szkół wyższych różnego typu, gdzie uczy się prawie 2 miliony studentów, w tym ponad 85 tysięcy to obcokrajowcy.

Polskie wyższe uczelnie stanowią integralną część Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego,

a studiujący mogą bez problemów kontynuować naukę w innym kraju Unii Europejskiej.

Więcej informacji o polskich wyższych uczelniach wraz ze wskazówkami dla zainteresowanych, można znaleźć na stronie:

https://go-poland.pl/ru

Informacje o kierunkach studiów (ofercie polskich uczelni) są też dostępne na stronie: www.wybierzstudia.nauka.gov.pl