W roku akademickim 2019/2020 IP finansował prowadzenie lektoratów na wyższych uczelniach.

Uniwersytet Europejski w Sankt Petersburgu

Lektorat na poziomie A1/A2, A2/B1 I B1/B2

Lektorat prowadzi Aleksandra Rusek

Uniwersytet Pedagogiczny im. A. Hercena w Sankt Petersburgu

Lektorat na poziomie A1 i B1

Lektorat prowadzi dr Olga Guseva

* Kursy języka polskiego i kultury polskiej przeznaczone są tylko dla studentów tej uczelni.

Uniwersytet Ekonomiczny w Sankt Petersburgu

Lektorat na poziomie A1 i B1

Lektorat prowadzi dr Olga Guseva

Akademia Teatralna w Sankt Petersburgu

Lektorat na poziomie A1, A2 i B2

Lektorat prowadzi Magdalena Skibicka

Biblioteka Naukowa w Archangielsku

Lektorat na poziomie A1

Lektorat prowadzi Wiktoria Sobolewa

Informacja: v.soboleva@narfu.ru