W roku akademickim 2020/2021 IP finansował prowadzenie lektoratów na wyższych uczelniach.

Uniwersytet Europejski w Sankt Petersburgu

Lektorat na poziomie A1/A2, A2/B1 I B1/B2

Lektorka: Aleksandra Rusek

Uniwersytet Pedagogiczny im. A. Hercena w Sankt Petersburgu

Lektorat na poziomie A1 i B1

Lektorka: dr Olga Guseva

* Kursy języka polskiego i kultury polskiej były przeznaczone są tylko dla studentów tej uczelni.

Uniwersytet Ekonomiczny w Sankt Petersburgu

Lektorat na poziomie A1 i B1

Lektorka: dr Olga Guseva

Akademia Teatralna w Sankt Petersburgu

Lektorat na poziomie A1, A2 i B2

Lektorka: Magdalena Skibicka

Biblioteka Naukowa w Archangielsku

Lektorat na poziomie A1

Lektorka: Wiktoria Sobolewa

Informacja: v.soboleva@narfu.ru