20-11-2023 HISTORIA

Narodowy Dzień Niepodległości w Sankt Petersburgu

Po latach niewoli Polska stała się suwerennym państwem, odzyskując podmioto...