„Po polsku po Polsce” to platforma e-learningowa do nauki języka polskiego jako obcego

dla początkujących (poziom A1), zaplanowana jako wirtualna podróż po Polsce.

http://www.popolskupopolsce.edu.pl/kurs-jezyka-polskiego

KURSY I MATERIAŁY ONLINE

http://www.odmiana.net/

https://pl.bab.la/koniugacja/

http://www.popolskupopolsce.edu.pl/kurs-jezyka-polskiego

http://www.babadum.com/

http://wlaczpolske.pl/