21-02-2022 AKTUALNOŚCI

Rocznica urodzin Jana Ciąglińskiego

Obecna była badaczka drogi życiowej i twórczej malarza Maria Górenowicz. ...
18-02-2022 AKTUALNOŚCI

Lem w Sosnowym Borze

Jej wersję w języku rosyjskim przygotował Instytut Polski w Sankt Petersburg...
17-02-2022 AKTUALNOŚCI

85 – lecie Anatola Niechaja

Wśród jego przekładów są wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Krystyn...
13-02-2022 AKTUALNOŚCI

82. rocznica deportacji

Tego dnia, tu w Sankt Petersburgu szczególnie wspominamy Tamarę Pietkiewicz ...
12-02-2022 AKTUALNOŚCI

Pamięć o królu

Obecni byli konsul generalny RP Grzegorz Ślubowski, konsul generalny Litwy Rim...
09-02-2022 AKTUALNOŚCI

Wspomnienie o Siergieju Słonimskim

Swojego nauczyciela i współpracownika wspominali obecni na cmentarzu przedsta...
09-02-2022 AKTUALNOŚCI

Antologia współczesnego dramatu polskiego

Wieczór rozpoczął fragment „Dnia świra” Marka Koterskiego, wchodzący w...