Celem Instytutu Polskiego w Petersburgu jest szerzenie dorobku polskiej kultury i nauki, poszerzanie wiedzy o kulturze polskiej wśród rosyjskiego społeczeństwa, a także rozwijanie kontaktów, wymiana doświadczeń i prowadzenie dialogu między polskimi i rosyjskimi przedstawicielami nauki, literatury, sztuki, kina, teatru i muzyki.