Instytut Polski nie prowadzi w swojej siedzibie kursów języka polskiego.