Instytut Polski w Sankt Petersburgu co roku organizuje kursy języka polskiego na poziomach: A1, A2, B1, B2.

Zajęcia prowadzone przez doświadczonych lektorów odbywają się od połowy września do końca maja dwa razy w tygodniu i trwają 2 godziny lekcyjne (2 x 90 minut). Roczny kurs umożliwia uczestnikom podniesienie poziomu kompetencji językowych o jeden stopień. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.

Nabór na lektorat języka polskiego prowadzony jest wyłącznie we wrześniu. Informacja o naborze na zajęcia umieszczana jest w pierwszym tygodniu września na stronie oraz w mediach społecznościowych Instytutu Polskiego.

Instytut Polski w Sankt Petersburgu nie wydaje certyfikatów poświadczających znajomość języka polskiego.