Instytut Polski nie prowadzi w swojej siedzibie kursów języka polskiego.

Wspiera natomiast nauczanie języka polskiego na wyższych uczelniach.