Uniwersytet Państwowy w Sankt Petersburgu

  • Polonistyka – studia licencjackie
  • Polonistyka – studia magisterskie
  • Slawistyka – język polski jako drugi język słowiański – studia licencjackie
  • Wydział Historyczny – Katedra historii krajów słowiańskich i bałkańskich – język polski jako język słowiański – studia licencjackie
  • Wydział Filologiczny – język polski jako drugi język obcy – studia magisterskie