15-02-2021 AKTUALNOŚCI

30. rocznica współpracy wyszehradzkiej

Deklaracja stworzyła ramy polityczne dla szerokiej współpracy polsko-czechos...
13-02-2021 AKTUALNOŚCI

Pamięci Sergieja Słonimskiego

Wielką, niepowetowaną stratę poniosła rosyjska kultura, petersburska kultur...