30-07-2019 AKTUALNOŚCI

Młodzież ze Słupska w Petersburgu

Dyrektor Instytutu, Ewa Ziółkowska przedstawiła prezentację i opowiedziała...
03-07-2019 AKTUALNOŚCI

Konferencja „Inny świat – inny człowiek”

W konferencji wzięła udział córka Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Marta He...
02-07-2019 AKTUALNOŚCI

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalkowych i Syntetycznych KUKART

Uroczystego otwarcia w Domu Aktora, przy Newskim Prospekcie, dokonali: dyrektor...