15-04-2019 AKTUALNOŚCI

„Emigranci” na Nowej Scenie Teatru Aleksandryjskiego

Reżyserem spektaklu jest Stanisław Melski (Polska, Wrocław), który gra w sp...
12-04-2019 AKTUALNOŚCI

Cześć Ich pamięci! Wspólna modlitwa 10 kwietnia

Po mszy świętej celebrowanej przez proboszcza o. Tomasza Wytrwała przy boczn...
12-04-2019 AKTUALNOŚCI

Warsztaty dla lektorów języka polskiego

O współczesnej polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży opowiadał dyrek...
11-04-2019 AKTUALNOŚCI

Dni Kultury Polskiej w Archangielsku

Na odbywające się w dniach 2 – 14 kwietnia Dni Kultury Polskiej, złożyło...
08-04-2019 AKTUALNOŚCI

Dni Polskie na Petersburskim Uniwersytecie Ekonomicznym

Z kraju przyjechali przedstawiciele dwóch uczelni ekonomicznych: warszawskiej ...