5.06.2022 AKTUALNOŚCI, HISTORIA, WYDARZENIA

Geolog i podróżnik Karol Bohdanowicz

5 czerwca przypada 75. rocznica śmierci geologa, geografa i podróżnika Karola Bohdanowicza.

Przyszły naukowiec urodził się w 1864 r. w Lucynie (obecnie Łotwa) i uczył w gimnazjum wojskowym w Niżnym Nowogrodzie. W 1886 r. ukończył Instytut Górniczy w Sankt Petersburgu. Był uczestnikiem licznych ekspedycji geologicznych w góry Azji Środkowej, Kaukazu, Tybetu. Przeprowadzone podczas tych wypraw badania przyniosły mu Srebrny Medal Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego (1888), Srebrny Medal Nikołaja Przewalskiego (1891) oraz Medal Konstantynowski (1901). Na przełomie wieków prowadził poszukiwania złóż złota na Dalekim Wschodzie oraz złóż ropy naftowej na Kaukazie. Wykładał w Instytucie Górniczym oraz Instytucie Inżynierów Komunikacji. W l. 1914-1917 był dyrektorem Komitetu Geologicznego Rosji. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Karol Bohdanowicz wyjechał do Warszawy, gdzie w 1920 r. został pierwszym przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Przez wiele lat związany był z Akademią Górniczą w Krakowie. W 1938 r. stanął na czele Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie, przyczyniając się do rozwoju badań geofizycznych w tej placówce oraz do jej odbudowy po II wojnie światowej. Zmarł 5 czerwca 1947 r. w Warszawie.  

https://www.polskipetersburg.pl/hasla/bohdanowicz-karol-nereusz

Scheduled AKTUALNOŚCI >HISTORIA >WYDARZENIA

Dzień Dziecka w Instytucie Polskim 🗓

1 czerwca Instytut Polski w Sankt Petersburgu zaprosił dzieci z Polskiej Macierzy Szkolnej do wspólnego świętowania Międzynarodowego Dnia Dziecka.
01 06.2022 AKTUALNOŚCI, INNE, WYDARZENIA

Polskie znaki pamięci w Sankt Petersburgu 🗓

28 maja Polonia i Polacy mieszkający w Sankt Petersburgu, podobnie jak co roku w maju, w ramach Dni Polskiego Dziedzictwa, spotkali się, by odwiedzić polskie znaki pamięci.
30 05.2022 AKTUALNOŚCI, INNE, WYDARZENIA

150. rocznica urodzin Bronisława Gembarzewskiego 🗓

150 lat temu, 30 maja 1872 r., w Petersburgu urodził się Bronisław Gembarzewski, historyk wojskowości, pułkownik saperów, muzeolog, malarz batalista, wieloletni dyrektor Muzeum Narodowego i Muzeum Wojska w Warszawie.
30 05.2022 AKTUALNOŚCI, HISTORIA, WYDARZENIA