5.06.2022 AKTUALNOŚCI, HISTORIA, WYDARZENIA

Geolog i podróżnik Karol Bohdanowicz

5 czerwca przypada 75. rocznica śmierci geologa, geografa i podróżnika Karola Bohdanowicza.

Przyszły naukowiec urodził się w 1864 r. w Lucynie (obecnie Łotwa) i uczył w gimnazjum wojskowym w Niżnym Nowogrodzie. W 1886 r. ukończył Instytut Górniczy w Sankt Petersburgu. Był uczestnikiem licznych ekspedycji geologicznych w góry Azji Środkowej, Kaukazu, Tybetu. Przeprowadzone podczas tych wypraw badania przyniosły mu Srebrny Medal Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego (1888), Srebrny Medal Nikołaja Przewalskiego (1891) oraz Medal Konstantynowski (1901). Na przełomie wieków prowadził poszukiwania złóż złota na Dalekim Wschodzie oraz złóż ropy naftowej na Kaukazie. Wykładał w Instytucie Górniczym oraz Instytucie Inżynierów Komunikacji. W l. 1914-1917 był dyrektorem Komitetu Geologicznego Rosji. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Karol Bohdanowicz wyjechał do Warszawy, gdzie w 1920 r. został pierwszym przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Przez wiele lat związany był z Akademią Górniczą w Krakowie. W 1938 r. stanął na czele Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie, przyczyniając się do rozwoju badań geofizycznych w tej placówce oraz do jej odbudowy po II wojnie światowej. Zmarł 5 czerwca 1947 r. w Warszawie.  

https://www.polskipetersburg.pl/hasla/bohdanowicz-karol-nereusz

Scheduled AKTUALNOŚCI >HISTORIA >WYDARZENIA

Koncert Chopinowski 🗓

16 listopada, w Roku Polskiego Romantyzmu, Instytut Polski w Sankt Petersburgu zaprosił na wieczór poświęcony pamięci Fryderyka Chopina.
16 11.2022 MUZYKA, WYDARZENIA

Narodowy Dzień Niepodległości w Sankt Petersburgu 🗓

104 lata temu, 11 listopada 1918 r., Polska odzyskała niepodległość.
15 11.2022 HISTORIA, WYDARZENIA

Dni Pamięci 🗓

W dniach 30 października – 5 listopada w związku z Dniem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP, Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu i organizacji polonijnych odwiedzili mogiły Polaków na cmentarzach Petersburga i Borowicz (obw. nowogrodzki).
05 11.2022 HISTORIA, INNE, WYDARZENIA