23.09.2020 Evenemang, Historia

Onlineutställning: 40 års jubileum för Solidaritetsrevolutionen och Artur Szulcs föreläsning om Solidaritet

Den 31 augusti firade vi att för 40 år sedan undertecknades Augustiöverenskommelsen och Oavhängiga självförvaltande fackföreningen ”Solidaritet” kunde bildas.

Den massiva folkliga motståndsrörelsen Solidaritet var världsunik och den bidrog till det kommunistiska systemets framtida kollaps och slutet för världens uppdelning som rådde under det kalla kriget. Detta kunde inte ha hänt utan det engagemanget och modet som miljontals polacker visade när de gjorde motstånd mot orättvisor som rådde i det underkuvade fosterlandet och grundade Solidaritet.

Solidaritetsrevolutionen som ägde rum år 1980 och ledde till kommunismens fall år 1989, kännetecknas som ett nationellt fredligt uppror. Miljontals polackers hopp om ett värdigare och bättre liv blev förkroppsligad genom den stora folkrörelsen. Det polska samhället fick tillbaka sin integritet tack vare Solidaritet och väckte stora förhoppningar om frihet och självstyre. Den oberoende självstyrande fackföreningen Solidaritet lärde folket hur man organiserar sig och uttrycker sina tankar och önskemål. Den nya metoden för maktutövning blev därmed baserad på förhandling, samförstånd och överenskommelse. Solidaritets budskap fanns kvar i polackernas sinne och visade sig med all kraft efter 9 år, 1989, då Polen blev det första landet i kommunistblocket som lyckades frigöra sig. Länderna i det forna Östblocket följde sedan i Polens fotspår.

I samband med det presenterar vi en onlineutställning: “40 års jubileum för Solidaritetsrevolutionen”:


Förutom utställningen kan man även ta del av Artur Szulcs speciellt för tillfället förinspelade föreläsning om Solidaritets historia “Strejken som skapade Solidaritet”:

https://youtu.be/kKL7AHQn8MI

Artur Szulc, född 1976 i den polska staden Szczecin, är bosatt i Hjo med sin familj och arbetar i Försvarsmakten.

Han har bland annat skrivit de kritikerrosade böckerna I skuggan av Auschwitz (2015) och Polens historia (2017). För sitt författarskap har han fått flera stipendier från Sveriges Författarfond och han har även belönats med 2016 års POLONIKI-pris som delas ut av den Stockholmsbaserade tidningen Nowa Gazeta Polska/Nya Polska tidningen. 2019 hedrades han med det polska utrikesdepartementets medalj “Bene Merito” för sina insatser att sprida kunskap om Polens historia i Sverige.

Artur Szulc har en gymnasielärarexamen och en magisterexamen i historia. Hösten 1999 studerade han polsk 1900-tals historia vid universitetet i Gdańsk. Han har skrivit flera böcker om Polen under andra världskriget och medverkar regelbundet som skribent och recensent i olika tidskrifter, exempelvis Militär Historia och Populär Historia.


Foto: Mateusz Słodkowski

Moved Online Evenemang Historia

Var med och fira Europeiska språkdagen! 🗓

I år firas Europeiska språkdagen i Stockholm tisdagen den 29 september, med ett online språkcafé.
29 09.2020 Evenemang

Bokmässan Play: Tokarczuk och älvorna 🗓

För första gången på trettiofem år kan Bokmässan i Göteborg inte arrangeras i fysisk form. I digitalt format besöker man istället i år Bokmässan den 24–27 september 2020 genom Bildningshubben och Litteraturfestivalen, kostnadsfritt på Bokmässan Play!
24 09.2020 27 09.2020 Evenemang, Litteratur

Nyöppning av utställningen: Häftet med dikter från

Den här veckan öppnas återigen utställningen Häftet med dikter från Auschwitz. Historien om B.J. Zdunek (f. Musiewicz)! På grund av Covid-19 har den inte varit tillgänglig de senaste månaderna.
08 09.2020 30 09.2020 Evenemang, Historia