19.08.2022 - 29.08.2022 Aktuellt, Evenemang, Film

Peter Janssons reseberättelse från Sokołowsko

Peter Jansson åkte till Sokolowsko för att medverka vid invigningen av och föreläsa och samtala om hans bokprojekt vid årets Krzysztof Kieślowski-festival.

Under Polska institutets beskydd tillbringade jag i augusti månad, 19/8-29/8 2022, tio dagar i Sokołowsko i Polen. Under denna studievistelse har jag haft glädjen och möjligheten att – inför publiceringen av min bok om den polske filmskaparen – forska i Kieślowski-arkivet, samt äran att medverka vid invigningen av och föreläsa och samtala om mitt bokprojekt vid årets Krzysztof Kieślowski-festival.

Sokołowsko är en oerhört vacker plats i sydvästra Polen. En by med nära 900 invånare och en traditionell kurort i Gmina Mieroszów, belägen nära 100 km väster om den regionala huvudstaden Wrocław och 3 km norr om staden Meziměstí i Tjeckien. I en djup skogstäckt hålighet, genomkorsad av två mindre floder, tornar Sokołowsko fram på en höjd om nästan 600 meter över havet. Hit söker sig av naturliga skäl vandrare för de många stigarna på sommaren och längdskidåkare på vintern. Med lummig mörk skog, stenar och bäckar, underbara gläntor och parker, härlig frisk luft i en fridfull omgivning, är det ingenting annat än ett smultronställe.

Sokołowsko inrymmer världens äldsta sanatorium. År 1849 besökte grevinnan Maria von Colomb platsen. Förtjust över landskapet övertalade hon sin svåger Hermann Brehmer att här etablera en kurort för tuberkulossjuka. År 1854 öppnade hon och Brehmer så i Sokołowsko det första sanatoriet i världen för behandling av tuberkulos – i en storslagen tegelstensröd byggnad som fortfarande finns kvar; den är till vissa delar skadad och förfallen, men håller nu på att restaureras (se nedan). Kieślowskis egen far, som led av tuberkulos, vårdades på sanatoriet vid flera tillfällen, och sonen Krzysztof – som själv hade dåliga lungor och löpte risken att få tbc – tillbringade flera år av sin ungdom i Sokołowsko, där hans födelsehus är bevarat. Det är av denna anledning som Kieślowski-arkivet finns på denna plats och att Kieślowski-festivalen – med föreläsningar och filmvisningar i Kieślowskis bandomsbiograf (en genuin och stilfull biograf som fortfarande är verksam) – har förlagts här.

I Sokołowsko finns Villa Rosa, ett mycket vackert och stort tegelhus i fyra våningar, som kuratorn Zuzanna Fogtt och hennes mor Bożenna Biskupska – en känd polsk konstnär (inom måleri, skulptur, performancekonst) – driver som ett residens, med kök och hushåll och där man kan hyra rum och lägenheter (Villa Rosa. Międzynarodowe Laboratorium Kultury SOKOŁOWSKO). I huset – i vilket Biskupska har sin ateljé högst upp och som genomsyrat av en avantgardistisk stil är befolkat av skulpturer, fotografier och målningar från olika konstnärer och fotografer – finns sålunda det unika Kieślowski-arkivet (med bilder, fotografier, (manus)texter, brev och böcker) som Zuzanna Fogtt ansvarar för. Det är hon och hennes mor som håller på att renovera sanatoriet, som kommer att inhysa det framtida Kieślowski-institutet, med museum och galleriverksamhet. Zuzanna Fogtt håller i två återkommande musik- och konstfestivaler i Sokołowsko och tillsammans med Diana Dąbrowska – filmvetare med anknytning filmskolan i Łódź, filmkritiker och arrangör av många festivaler och evenemang – arrangerar hon den årliga internationella Kieślowski-festivalen (Sokołowsko Festiwal Filmowy Hommage à Kieslowski). Med Zuzanna Fogtts tillåtelse och generösa hjälp har jag under tio dagar kunnat forska i Kieślowski-arkivet och för min bok fått tillgång till ett omfattande och helt unikt material om Kieślowskis biografi och filmskapande.

Villa Rosa är en intellektuell smältdegel och det är här som filmvetare, konstnärer, författare och andra intellektuella bor och samlas inför Kieślowski-festivalen. Under mer än en vecka har jag haft åtskilliga stimulerande samtal med Kieślowski-kännare och andra filmvetare med förbindelser till den cinematiska världen. Jag har vid flera tillfällen samtalat med Diana Dąbrowska – som har stora kunskaper om Kieślowski, hans biografi och forskningen om honom – och som också har varit behjälplig med kontakter och oerhört generöst förmedlat ett stort material i form av film- och textfiler som rör Kieślowskis filmskapande. Jag har talat med den kände cinematografen Piotr Jaxa – som samarbetat med Kieślowski och fotograferat i den tidiga dokumentären Från staden Łódź och i Den röda filmen, vilken fullbordar Trikoloren-trilogin – som kommer att förmedla material till boken. Men framför allt har jag haft ett över två timmar långt informellt samtal med änkan Maria Kieślowska och dottern Marta Hryniak – en oförglömlig upplevelse, där de berättade nära och öppet om en man och en far. Tanken är att flera av dem jag har träffat – Zuzanna Fogtt, Diana Dąbrowska, Piotr Jaxa, Maria Kieślowska och Marta Hryniak… – att vi ska mötas igen i januari 2023, då det är planerat att jag ska åka till Warszawa och träffa andra i Kieślowskis närhet, samt återvända till Sokołowsko och även få komma till filmskolan i Łódź.

I Sokołowsko äger också den årliga internationella Kieślowski-festivalen rum (Sokołowsko Festiwal Filmowy Hommage à Kieslowski). Sedan 2011, men redan tidigare i en mer oorganiserad skepnad efter Kieślowskis död 1996, har ”Contemporary Art Foundation In Situ” varje sommar, under flera månader, till minne av Kieślowskis arbete (”Hommage à Kieślowski”), med tillitsfullt stöd av Maria Kieślowska, organiserat ett världsvitt evenemang i Sokołowsko: filmfestivaler och tvärvetenskapliga aktiviteter, med visningar av filmer åtföljda av workshops, konferenser, paneldiskussioner, uppträdanden, utställningar och konserter. Inom ramen för detta sammanhang finns en internationell podcast, som Dianą Dąbrowską håller i (hon intervjuade mig våren 2021, se Youtubekanalen ”Filmoznawczyni Diana Dąbrowska” eller gå in på hemsidan för Polska institutet i Stockholm. I juni 2021 anordnades festivalen – på grund av pandemin i digital form – under titeln ”Illuminating the archives – film archives and their audience” (undertecknad medverkade själv). Festivalen ägde i år rum mellan 26/8 och 28/8 och temat var ”Heaven”. Jag fick äran att under ingivningen läsa upp det avslutande talet ur Chaplins Diktatorn och hålla en föreläsning om och samtala med Diana Dąbrowska om mitt pågående bokprojekt.

Jag vill avslutningsvis rikta ett stort tack till Polska institutet i Stockholm som i samarbete och med stöd av Polska UD gjort denna värdefulla studieresa möjlig.

Vänligen

Peter Jansson


from to
Scheduled Aktuellt Evenemang Film

Vi lever på polsk på SUPERMARKET –

I år kommer den polska konstnärsgruppen Vi lever på polsk (VLP) från Köpenhamn till Stockholm för att delta i Supermarket Art Fair 25–28 april i SKHLM Skärholmen Centrum! Under mässan kommer de polska konstnärerna att berätta om sin konst och presentera några av gruppens medlemmar. Söndag 28 april kl.12 deltar de i ett samtal med konstnärer från Stockholmsgalleriet Studio44. Varmt välkomna!
25 04.2024 28 04.2024 Aktuellt, Evenemang, Konst, Polsk konst

Quo vadis – Jan Henrik Swahn om

1905 tilldelades Henryk Sienkiewicz Nobelpriset i litteratur "på grund av hans storartade förtjänster som episk författare". Hans mest kända verk, Quo vadis ("Vart går du?") – en berättelse från Neros dagar, har länge räknats som den polska litteraturens mest lästa roman, och för några månader sedan presenterades den av bokförlaget Marisma i komplett översättning och i ny, svensk språkdräkt av Jan Henrik Swahn.
15 05.2024 Aktuellt, Evenemang, Historia, Litteratur

Polska och svenska konstnärer visas på utställningen

Stort tack till alla som bidragit till utställningen Polska spår som invigdes den 23 mars på Södertälje konsthall i Stockholm! Vi vill särskilt tacka curatorerna, Maja-Lena Molin och Camilla Larsson, för deras enastående engagemang och professionalism och för att de har kastat ljus över det dynamiska samarbetet mellan Polens och Sveriges kultur under andra halvan av 1900-talet. Det är fantastiskt att så många konstverk av stora konstnärer presenteras på utställningen. Några är från det förflutna, andra är verk av samtida konstnärer från Polen och Sverige som inspirerats av det polska kulturarvet.
23 03.2024 Evenemang, Galleri, Konst