12.01.2017 - 27.01.2017 Výstavy

Małgorzata Mirga-Tas: Na pomedzí

Prvá tohtoročná výstava v našej galérii je tu! Už v stredu Vás pozývame na vernisáž výstavy rómskej umelkyne a maliarky Małgorzaty Mirgy-Tas. Autorka predstaví svoju výstavu obrazov, ktorej hrdinami sú predovšetkým Rómovia. Jej práce napriek abstraktným a v istom zmysle aj dekoračným formám ponúkajú silné asociácie so skutočným svetom. V kresbe aj maľbe, ktorých technika je spojením pastelov, rôzneho druhu farieb, nalepovaných výstrižkov z časopisov, flitrov, kartónu, plátna a pod. si možno všimnúť pripútanie k ornamentálnym formám, ktoré často tvoria pozadie portrétov alebo ostávajú ako dekoračná ilustrácia.

Małgorzata Mirga-Tas sa narodila v roku 1978 v Zakopanom. Je Rómka a pochádza z etnickej skupiny Bergitka. Vyrastala v rómskej osade Čierna Hora na Spiši v Poľsku. Po absolvovaní umeleckého Gymnázia Antonyho Kenara v Zakopanom v odbore nábytkárstva sa rozhodla pre Fakultu sochárstva na krakovskej Akadémii umení. V roku 2004 získala diplom v ateliéri prof. Józefa Sękowského. Práve tam zdokonalila svoju techniku tvorenia sôch z lepenky. Okrem toho objavila energiu a inšpiráciu v rómskych koreňoch. Vo jej prácach možno nájsť pre ňu charakteristické formy a motívy, ktoré úspešne aplikuje na papier, textíliu alebo sochársku matériu. Najindividuálnejší charakter majú predsa len sochy. Technika založená na spracovaní veľkých zlepených blokov kartónu prekvapuje efektom, aký vytvára povrch objektu, pretože ho nemožno dosiahnuť v žiadnych iných materiáloch typických pre sochárstvo.

Práce umelkyne napriek abstraktným a v istom zmysle aj dekoračným formám ponúkajú silné asociácie so skutočným svetom. V kresbe aj maľbe, ktorých technika je spojením pastelov, rôzneho druhu farieb, nalepovaných výstrižkov z časopisov, flitrov, kartónu, plátna a pod. vidíme silné pripútanie k ornamentálnym formám, ktoré často tvoria pozadie portrétov alebo ostávajú ako dekoračná ilustrácia. Hrdinami jej obrazov sú Rómovia. Ako tvrdí sama autorka: „Moja rómska identita má veľký vplyv na tému prác. Hrdinami obrazov sú Rómovia zo sídlisk a osád, ktorých som osobne spoznala. Chcem ukázať a predstaviť rómsku kultúru takým spôsobom, aby vzbudila reflexiu nad situáciou Rómov v súčasnom svete.“

Małgorzata Mirga-Tas tvorí početné projekty súvisiace s rómskymi spoločenstvami. Angažuje sa v rozličných sociálnych či umeleckých projektoch, ktoré zabraňujú vylúčeniu a rasovej diskriminácii či xenofóbii. Zúčastňuje sa konferencií a projektov zameraných na rómske etnikum. Je členkou Rómskeho osvetového združenia Harangos. Spolu s Martou Kotlarskou pracuje už 10 rokov na projekte dierkovej komory s názvom Romski Pstryk, v rámci ktorého deti z rómskych sídlisk ilustrujú rómske rozprávky. Okrem toho vedie integračné umelecké workshopy pre rómske a nerómske deti, je umeleckou trénerkou v sociálnych projektoch a kampaniach zameraných na Rómov v Poľsku a v zahraničí. Už päť rokov organizuje medzinárodný umelecký plenér JAW DIKH pre rómskych umelcov a aktivistov. Je tiež predsedníčkou Umeleckej nadácie Jaw Dikh, ktorej cieľom je prezentácia rómskej kultúry prostredníctvom rozličných umeleckých prostriedkov: výtvarné umenie, maľba, sochárstvo, fotografia či film. Bola štipendistkou programu americkej vlády International Visitor Leadership Program na tému Promoting Social Good Through the Arts. Bola spoluautorkou výstavy Zalikierdo Drom (Prerušená cesta). Je laureátkou vyznamenanou na 42. Bienále maľby Bielska jeseň 2015. Posledné štyri roky sa zúčastňuje projektu Dikh he Na Bister, ktorý pripomína genocídu Rómov počas druhej svetovej vojny.

from to
Scheduled ical Google outlook Výstavy

Imaginárium – umenie poľských žien 🗓

Imaginárium – teda to, čo spája umelcov – sa stalo východiskom pre zorganizovanie jedinečného maliarsko-poeticko-hudobného večera v Poľskom inštitúte.
23 03.2023 Hudba, Literatúra, Výstavy

Dizajn bez hraníc 🗓

Prvýkrát v histórii projektu Dizajn bez hraníc budú významné kúsky z histórie expozície vystavené od 10. marca do 9. apríla 2023 v Galérii Umelka v Bratislave.
10 03.2023 09 04.2023 Výstavy

Tomasz Sobecki: Toruň – mesto Mikuláša Kopernika

Koncom januára otvorí svoju výstavu umeleckých fotografií Dr. Tomasz Sobecki, známy torunský fotograf.
26 01.2023 21 03.2023 Výstavy