1.02.2019 - 28.02.2019 Výstavy

Marta Kossakowska. Fotografie z prostredia tanga

Poľská autorka Marta Kossakowska, absolventka Akadémie umení vo Varšave, zachytáva tango obrazy nielen v zmysle fotodokumentácie z medzinárodných festivalov a maratónov tanga, ale jej snahou je predovšetkým dokumentovať dušu tanga. Prostredníctvom fotografie dokáže vyjadrovať atmosféru spoločenského diania na milongách. Zameriava sa na zachytenie nálady – na jednotlivé detaily tiel tanečníkov, a zároveň ukazuje dynamiku tanca i jeho pokojnú hĺbavosť v takmer meditatívnom stíšení sa do vlastného vnútra. Výstava potrvá do 28. februára.

from to
Scheduled ical Google outlook Výstavy

Jarný koncert poľskej hudby 🗓

Základná umelecká škola Exnárová v Bratislave pozýva na Jarný koncert poľskej hudby, na ktorom sa predstavia žiaci tejto ZUŠ.
19 05.2022 Hudba, Výstavy

Dni fotografie v Leviciach: Bogusław Michnik, Jerzy

Tento rok sa bude konať už 15. ročník Dní fotografie organizovaných Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach.
06 05.2022 26 06.2022 Výstavy

Fenomén drôt 🗓

Drotárstvo je zapísané ako nehmotné kultúrne dedičstvo UNESCO na Slovensku, pričom reprezentuje špecifický historický, etnologický, kultúrny aj sociálny fenomén.
22 04.2022 27 05.2022 Výstavy