9.08.2020 Aktuality

JUBILEUM ROMANA BERGERA

Profesor Roman Berger, vynikajúci slovenský hudobný skladateľ poľského pôvodu, dnes oslavuje jubileum – 90. narodeniny.

Hoci sa narodil v Cieszyne a tam aj strávil svoju mladosť, z politických dôvodov sa jeho rodina usídlila v Bratislave, a on svoju tvorbu a prácu spojil so Slovenskom. Nezabudol však na svoje poľské korene – jeho tvorba je plná odkazov na poľskú hudbu i kultúru. Je považovaný ako za slovenského, tak aj poľského hudobného skladateľa. Je tiež čestným členom Spolku poľských hudobných skladateľov a získal aj vyznamenanie v podobe Zlatej medaily Gloria Artis. Bol mnohonásobným členom poroty festivalu Varšavská jeseň. Jeho kompozície získali mnohé poľské, slovenské a medzinárodné ocenenia. Veľmi vysoko je hodnotená jeho publicistická činnosť v oblasti teórie a filozofie hudby.

Vážený pán profesor,

ďakujeme za Vašu tvorbu. Prijmite naše srdečné blahoželanie k Vašim 90. narodeninám!

Poľský inštitút v Bratislave

https://hc.sk/o-slovenskej-hudbe/osobnost-detail/36-berger-roman

https://culture.pl/pl/tworca/roman-berger

Scheduled ical Google outlook Aktuality

Národný pamätný deň Poliakov zachraňujúcich Židov počas

V stredu 24. marca 2021 si Poľsko po štvrtýkrát pripomína Národný pamätný deň Poliakov zachraňujúcich Židov počas nemeckej okupácie. V tento deň uplynie 77 rokov ako Nemci zavraždili hrdinskú rodinu Ulmovcov z podkarpatského regiónu, ale aj všetkých Židov, ktoré táto rodina ukrývala.
24 03.2021 Aktuality

POLONISTA – štipendijný program pre študentov a

Cieľom programu Polonista je popularizovať poľský jazyk na svete poskytnutím možnosti pre cudzincov so záujmom o poľský jazyk a kultúru, aby študovali alebo realizovali výskumne projekty v Poľsku.
19 03.2021 Aktuality