29.10.2020 Aktuality

Umenie na internete

Veľdiela poľskej maľby, sochárstva a grafiky, starobylé nástenné maľby z Faras, ktoré objavili poľskí archeológovia, stredoveké i súčasné umenie. Toto všetko môžete vidieť – a pritom ani na krok nemusíte odísť z domu – na novom portáli Národného múzea vo Varšave, ktoré bolo spustené v polovici októbra 2020.

Digitálne Národné múzeum vo Varšave https://cyfrowe.mnw.art.pl/en/home vystavuje až 60 tisíc múzejných objektov spomedzi vyše 800 tisíc artefaktov, ktoré sa nachádzajú v zbierke múzea. „Vďaka digitalizácii zbierky má každý prostredníctvom počítača či mobilného telefónu prístup k neobyčajným umeleckým dielam, a aj takým, ktoré sú bežne v sklade pre obmedzenú expozičnú plochu či pre citlivosť materiálu,“ vysvetľuje Karolina Tabak, vedúca Oddelenia digitalizácie a vizuálnej dokumentácie Národného Múzea vo Varšave.

Vďaka novému portálu sa tak môže každý bez ohľadu na to, kde býva, vybrať na virtuálnu prehliadku Národného múzea vo Varšave. Internetový portál je personalizovaný. Používateľ si tak môže prezerať zbierky na časovej osi alebo vybrať si konkrétne veľdiela, pričom históriu vlastného bádania si môže následne uložiť na svojom profile na tomto portáli. „Najhodnotnejšie a najvýznamnejšie objekty sa nachádzajú v časti veľdiela (https://cyfrowe.mnw.art.pl/pl/arcydziela),“ približuje Karolina Tabak. „Internetovým návštevníkom odporúčame aj tematické chodníky (https://cyfrowe.mnw.art.pl/pl/sciezki-tematyczne) – interaktívne prezentácie o zbierke tohto múzea, či o rôznych javoch v rámci široko vnímanej kultúry, ako napr. Faras – poklady púšte, Zločin a smrť, Dieťa, V ateliéri umelca,“ dodáva. V Digitálnom Národnom múzeu vo Varšave si môžete naozaj detailne pozrieť napríklad aj obraz „Bitka pri Grunwalde“  Jana Matejku (https://cyfrowe.mnw.art.pl/pl/katalog/509927) , a po kliknutí na špeciálne ikonky sa tiež oboznámiť s postavami, ktoré sa na ňom nachádzajú.

Milovníci umenia si môžu stiahnuť fotografiu objektu, ktorý sa im zapáči. Na portáli nájdete pri fotografiách umeleckých diel aj informácie o podmienkach ich použitia vrátane autorských práv. Zobrazenia objektov na verejnej doméne (ak od smrti tvorcu ubehlo minimálne 70 rokov) je možné sťahovať, spracovávať a používať bez najmenších obmedzení, a to aj komerčne. Reprodukcie nachádzajúce sa na portáli Digitálne Národné múzeum vo Varšave môžu slúžiť aj na vyhotovenie vlastných technických či reklamných výrobkov.

„Nové Digitálne Národné múzeum vo Varšave prináša tiež úplne novú kvalitu fotografií. Súčasťou projektu bola totiž aj stavba moderného fotografického pavilónu. Zariadenia najnovšej generácie umožňujú vyhotovovať fotografie umeleckých diel na najvyššej úrovni,“ zdôrazňuje Karolina Tabak. V procese digitalizácie zbierky Národného múzea vo Varšave bolo angažovaných dokonca niekoľko desiatok osôb. Objekty museli byť náležite technicky pripravené, dopravené do fotoateliéru, a tie väčšie boli odfotografované v hlavnom vestibule múzea či v špeciálnom stane pred „Królikarniou“. „Počas prác na príprave digitálnej verzie zbierky Národného múzea vo Varšave sme mnoho objektov akoby nanovo objavovali, pretože boli ukryté v skladoch,“ približuje Karolina Tabak.

Digitálne Národné múzeum vo Varšave v budúcnosti zjednoduší naplánovanie návštevy v samotnom múzeu. Portál totiž umožňuje overiť si, či sa daný objekt nachádza v danom momente na výstave a kde konkrétne sa dá nájsť. Portál je dostupný v poľskej a anglickej jazykovej verzii. Nové Digitálne Národné múzeum vo Varšave vniklo v rámci projektu „Otvorené Národné múzeum. Digitalizácia a sprístupňovanie zbierky Národného múzea vo Varšave“, financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Digitálne Poľsko, „Digitálna dostupnosť a užitočnosť informácií verejného sektora“, „Digitálne sprístupnenie kultúrnych zdrojov“. Projekt bol tiež financovaný z prostriedkov Ministerstva kultúry a národného dedičstva Poľskej republiky.

Scheduled ical Google outlook Aktuality

„Stuha nádeje“ v Bratislave 🗓

V sobotu 16. septembra 2023 navštívila Bratislavu delegácia členov Sliezskej pobočky Zväzu poľských výtvarníkov (ZPAT), aby si prezrela aktuálnu výstavu „Papier – vlákno – tkanina“.
20 09.2023 Aktuality

Program Poľského inštitútu v Bratislave | SEPTEMBER

Prečítajte si alebo stiahnite program Poľského inštitútu v Bratislave na september 2023.
30 08.2023 Aktuality

Festival poľských celovečerných filmov v Gdyni 2023

Festival poľských celovečerných filmov je jedným z najväčších filmových podujatí v Poľsku a jediným, ktoré propaguje poľskú kinematografiu v takom veľkom rozsahu.
29 08.2023 Aktuality