9.11.2020 - 11.12.2020 Výstavy

Mesiac fotografie 2020 | Arkadiusz Gola: Čiernobiela zem

Arkadiusz Gola (Inštitút tvorivej fotografie Sliezskej univerzity v Opave) je neoddeliteľne spojený so svojím rodným Horným Sliezskom, teda regiónom, v ktorom sa celé stáročia prelínali poľské, české, nemecké a rakúske vplyvy.

Ide o región, ktorý prešiel búrlivou históriou a zažil ako rozmach, tak aj úpadok ťažkého priemyslu. Región, ktorý sa pre svoj banský charakter zvykne označovať ako Čierna zem. Región, ktorý Gola už tri desaťročia systematicky zobrazuje vo svojich fotografiách nielen ako čierny, ale ako čiernobiely, pretože zobrazuje aj pozitívne zmeny, ktoré priniesli tri desaťročia po páde komunistického režimu. Hrdinami snímok Arkadiusza Golu sú ľudia, ktorých sa nikto nepýtal, kde a kedy by sa chceli narodiť, ale ktorí musia žiť na mieste a v čase, ktoré je skôr naklonené degradácii ako rozkvetu ľudskej osobnosti.

9. 11. – 11. 12. Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27

www.mesiacfotografie.sk

from to
Scheduled ical Google outlook Výstavy

Večnosť a chvíľa 🗓

Výstava Večnosť a chvíľa. 1918 – 1939: Architektúra ako nástroj budovania poľskej národnej identity prezentuje poľskú architektúru z obdobia nezávislého Poľska.
05 11.2020 30 11.2020 Výstavy

Mesiac fotografie 2020: Tri dekády 🗓

Súčasťou Mesiaca fotografie bude aj výstava Inštitútu tvorivej fotografie FPF Sliezskej univerzity v Opave, ktorá sumarizuje roky od založenia Inštitútu v roku 1990 až po súčasnosť, teda do roku 2020.
09 11.2020 11 12.2020 Výstavy

OFF Bratislava 🗓

Festival OFF Bratislava prebieha súčasne s Mesiacom fotografie a dopĺňa jeho program o platformu pre svieže talenty fotografickej scény.
06 11.2020 20 11.2020 Výstavy