1.03.2021 - 28.03.2021 Výstavy

Arkadiusz Gola: Čiernobiela zem

Arkadiusz Gola (Inštitút tvorivej fotografie Sliezskej univerzity v Opave) je neoddeliteľne spojený so svojím rodným Horným Sliezskom, teda regiónom, v ktorom sa celé stáročia prelínali poľské, české, nemecké a rakúske vplyvy.

Ide o región, ktorý prešiel búrlivou históriou a zažil ako rozmach, tak aj úpadok ťažkého priemyslu. Región, ktorý sa pre svoj banský charakter zvykne označovať ako Čierna zem. Región, ktorý Gola už tri desaťročia systematicky zobrazuje vo svojich fotografiách nielen ako čierny, ale ako čiernobiely, pretože zobrazuje aj pozitívne zmeny, ktoré priniesli tri desaťročia po páde komunistického režimu. Hrdinami snímok Arkadiusza Golu sú ľudia, ktorých sa nikto nepýtal, kde a kedy by sa chceli narodiť, ale ktorí musia žiť na mieste a v čase, ktoré je skôr naklonené degradácii ako rozkvetu ľudskej osobnosti. Po minuloročnej výstave v Poľskom inštitúte v Bratislave je expozícia dostupná v Šarišskej galérii v Prešove.

Do 28. 3. Prešov, Šarišská galéria, Hlavná 51

https://sarisskagaleria.sk/

from to
Scheduled ical Google outlook Výstavy

Ústava 3. mája 🗓

Poľská Ústava z 3. mája 1791 bola vôbec prvou modernou európskou a druhou svetovou ústavou (po americkej), pričom upravovala právny poriadok Poľsko-litovskej únie.
29 04.2021 27 05.2021 Výstavy

Výstava Norwid 130 🗓

V polovici apríla sprístupníme v našej Neformálnej galérii – oknách od Klobučníckej ulice výstavu Norwid 130, ktorú pripravila Verejná mestská knižnica vo Świdnici.
15 04.2021 14 05.2021 Výstavy