4.03.2021 - 21.03.2021 Výstavy

Výstava súťažných prác: Vyšehradská štvorka – V4: Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Česko

Pri príležitosti poľského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke a zároveň 30. výročia od nadviazania vyšehradskej spolupráce Poľský inštitút v Bratislave vyhlásil koncom minulého roka výtvarnú súťaž pre deti a mládež od 6 do 18 rokov s tematikou V4.

Súťaž sa skončila 11. decembra 2020, pričom súťažiaci sa prihlásili do súťaže so 108 prácami. Porota vyzdvihla vysokú úroveň a tvorivú invenciu autorov, pričom o výbere niektorých miest sa viedli dlhé diskusie. Od polovice marca bude v oknách od Klobučníckej ulice sprístupnená výstava všetkých súťažných prác. Sami sa tak môžete presvedčiť o tvorivosti mladých autorov, ktorí reflektovali 3 tematické kategórie: Vyšehradská štvorka: najkrajšie miesta V4; Vyšehradská štvorka: známe osobnosti vyšehradských krajín; Zelená Vyšehradská štvorka: naša ekologická bezpečnosť.

4. – 21. 3. Bratislava, Neformálna galéria Poľského inštitútu, Klobučnícka ul.

from to
Scheduled ical Google outlook Výstavy

Jarný koncert poľskej hudby 🗓

Základná umelecká škola Exnárová v Bratislave pozýva na Jarný koncert poľskej hudby, na ktorom sa predstavia žiaci tejto ZUŠ.
19 05.2022 Hudba, Výstavy

Dni fotografie v Leviciach: Bogusław Michnik, Jerzy

Tento rok sa bude konať už 15. ročník Dní fotografie organizovaných Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach.
06 05.2022 26 06.2022 Výstavy

Fenomén drôt 🗓

Drotárstvo je zapísané ako nehmotné kultúrne dedičstvo UNESCO na Slovensku, pričom reprezentuje špecifický historický, etnologický, kultúrny aj sociálny fenomén.
22 04.2022 27 05.2022 Výstavy