29.04.2021 - 27.05.2021 Výstavy

Ústava 3. mája

Poľská Ústava z 3. mája 1791 bola vôbec prvou modernou európskou a druhou svetovou ústavou (po americkej), pričom upravovala právny poriadok Poľsko-litovskej únie.

Ústava implementovala účinnejšiu konštitučnú monarchiu, zaviedla politickú rovnosť medzi mešťanmi a šľachtou a roľníkov postavila pod ochranu vlády. Autormi Ústavy 3. mája boli kráľ Stanisław August Poniatowski, veľký litovský maršalek Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj a tiež Stanisław Małachowski. Ústavný dokument rozdeľoval moc na zákonodarnú, výkonnú a súdnu – dvojkomorový sejm (parlament) schvaľoval zákony, výkonná moc bola v rukách kráľa a Kráľovskej rady, súdnu moc mali nezávislé súdy.

Pri príležitosti 230. výročia prijatia Ústavy 3. mája v našej galérii sprístupníme výstavu s projekciou animácie Národného centra kultúry o obraze Jana Matejku „Ústava 3. mája“ a dokumentárneho filmu „História na oživených obrazoch“. Súčasťou expozície bude aj výstava o Kráľovskom zámku vo Varšave pri príležitosti 50. výročia jeho opätovného postavenia po zničení v 2. svetovej vojne. Táto expozícia prináša pohľad na ruiny, prázdny zámocký areál, stavanie múrov až po záverečné reštaurátorské práce v interiéri. Fotografie rovnako zachytávajú mimoriadnu angažovanosť spoločnosti pri diele opätovného postavenia zámku, ako aj entuziazmus, ktorý sprevádzal Varšavčanov. Ústava 3. mája bola totiž prijatá práve v Senátorskej sieni na Kráľovskom zámku. Dnes je výročie prijatia Ústavy 3. mája poľským štátnym sviatkom.

Súčasťou výstavy je tiež reprodukcia obrazu „Ústava 3. mája“ poľského maliara Jana Matejka, ktorý vo svojich monumentálnych dielach zvečnil najdôležitejšie udalosti poľských dejín. V priebehu mája sa preto môžete tešiť na našom Facebooku na video, v ktorom o J. Matejkovi a jeho diele vrátane obrazu Ústava 3. mája bude hovoriť Dr. Hana Kližanová, kurátorka zbierok výtvarného umenia Historického múzea na Bratislavskom hrade. K tomu návštevníci našej galérie nájdu tento obraz aj vo forme veľkorozmernej skladačky, vďaka čomu si sami môžu vyskúšať interaktívnou formou vytvoriť tento obraz.

29. 4. – 27. 5. Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27

from to
Scheduled ical Google outlook Výstavy

Marysia Lewandowska: Fakulta túžby 🗓

V bratislavskej Gandy gallery bude svoju tvorbu prezentovať Marysia Lewandowska, poľská umelkyňa, ktorá od roku 1982 býva v Londýne a tvorí projekty a inštalácie na pomedzí umenia a teoretického bádania.
22 09.2021 03 12.2021 Výstavy

Biela noc | Marek Radke: Point of

Biela noc tradične premení ulice Bratislavy už po piaty rok na magickú nočnú prechádzku súčasným umením, svetlom a ilumináciami.
17 09.2021 03 10.2021 Výstavy

Naiva Art Dialog 🗓

Bilaterálna výstava NAIVA ART DIALOG predstaví naivné umenie ako spoločné poľsko-slovenské kultúrne dedičstvo, ktoré je v oboch krajinách stále živé a hmatateľné.
07 09.2021 30 09.2021 Výstavy